Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Stolte støttespillere av Pride!

NHO-fellesskapet er opptatt av at alle mennesker skal likestilles og kunne ha en jobb som er inkluderende og fordomsfri uavhengig av kjønn, religion, etnisitet, seksuell legning og funksjonsevne.

I denne sammenhengen står Pride frem som en spydspiss, og NFVB og NHO stiller seg bak Prides budskap og mål.


Vi ønsker å støtte Pride gjennom å delta på årets festival og vil i Oslo gå sammen med resten av NHO-fellesskapet i Næringslivets Hus under en felles parole: "Arbeidsliv for alle", lørdag 22.juni. 


Vi oppfordrer våre medlemmer landet rundt til å markere at Frisør- og Velværebransjen står for åpenhet, likhet og frihet for alle!


Tilbake
ANNET INNHOLD