Leverandørene har bygget opp sin prisstruktur og tilbud på en slik måte at det ofte blir å sammenligne epler og pærer. Hva koster en bil? Det er ikke enkelt å sammenligne tilbudene.
Leverandørene har bygget opp sin prisstruktur og tilbud på en slik måte at det ofte blir å sammenligne epler og pærer. Hva koster en bil? Det er ikke enkelt å sammenligne tilbudene.

Skifte av butikkdatasystem?

Skifte av dataleverandør kan ha mange implikasjoner, men hvor krevende er det i praksis?  Du kan starte med å tenke igjennom hvorfor du ønsker å skifte. Hvor vektige grunner har du for å konvertere systemene. Husk; Pris er et tøyelig begrep… 

 

Leverandørene har bygget opp sin prisstruktur og tilbud på en slik måte at det ofte blir å sammenligne epler og pærer. Hva koster en bil? Det er ikke enkelt å sammenligne tilbudene. Men har du erfaring med ett system, og er misfornøyd av konkrete grunner, er det mulig å skifte samarbeidspartner uten store omkostninger. 

Sentrale spørsmål

Pris er viktig for mange, men det er flere faktorer som bør legges på vektskålen. Her er spørsmål du kan stille deg:

 - Har leverandøren ressurser til å utvikle systemene? Mange av leverandørene har lang fartstid i bransjen og bevist sin pålitelighet. Det bør telle med i vurderingen.

 - Er kolleger i bransjen fornøyd med leveransen, inkludert support? Hør med nabosalongen.

 - Hva med bindingstid? Det kan koste deg dyrt å komme ut av en avtale. Tenk igjennom hvor lang bindingstid du er villig til å inngå en avtale om.

- Hvilke tjenester trenger du? Du må betale for ulike pakkeløsninger. Du trenger ikke betale for en løsning som inkluderer integrasjon mot nettbutikk, hvis du ikke skal drive med dette. 

Sett rett og slett opp en kravspesifikasjon, der du betaler for det du trenger og ikke noe mer.

Vi gir deg flere råd og tips i neste utgave av magasinet FRISØR som kommer ut 14. juni.

Hva med bindingstid? Det kan koste deg dyrt å komme ut av en avtale. Tenk igjennom hvor lang bindingstid du er villig til å inngå en avtale om.

 

Tilbake
ANNET INNHOLD