Vårt mål er at du skal lykkes med virksomheten din og øke lønnsomheten!

Det å være leder i en frisør- eller hudpleiesalong er en jobb som inneholder mange roller. Det er en krevende arbeidssituasjon. De aller fleste lederne står i produksjon og jobber med kunder, men skal samtidig lede en bedrift og et team. - Du må være villig til å jobbe med deg selv og din egen utvikling, sier Maj Hovde Krogdahl. Hun er en av pådriverne for NFVBs nye lederutviklingsprogram. 

Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2019-12-18T16:17:46.0000000Z

Maj Hovde Krogdahl er daglig leder i PÅHÅRET Frisør AS og sitter i NFVBs styre. Her skriver hun om bakgrunnen for NFVBs nye lederprogram.

Utgangspunktet

Utgangspunktet er som regel at man jobber som frisør/hudpleier, og har etter hvert en drøm om å starte sin egen bedrift. Bedriften er avhengig av lederens omsetning for å bli lønnsom. Hva som er ambisjonene etter hvert er forskjellig fra person til person. Noen vil drive en stor salong med mange ansatte, andre er fornøyd med en mindre salong. Uavhengig av størrelsen på salongen, er det viktig at lederen setter av tid til å være leder og jobbe med medarbeiderne sine. Hvor mye tid dette krever avhenger av størrelsen på bedriften og antall medarbeidere.

Vi i NFVB jobber aktivt for å støtte bedriftene i kompetanseheving, sier programsjef Vibeke Scheele Moe. Her sammen med Maj Hovde Krogdahl, daglig leder i PÅHÅRET Frisør AS og coach Alf Inge Cleve-Stiansen fra Leading Edge som leder NFVB Lederprogram.


 

Gründeren 

Gründeren av salongen har alltid en egen drivkraft og motivasjon til å stå på. Ofte er de flinke frisører/hudpleiere, med en stor kundekrets, og god omsetning. Når man skal lede en bedrift med ansatte må man ha kompetanse på flere områder, og da spesielt innenfor ledelse. Har du den rette kompetansen og de riktige verktøyene for å bidra til dine medarbeideres utvikling, slik at de også kan lykkes i jobben sin?

Lederen

For å bli en dyktig leder er det avgjørende at man er villig til å jobbe med seg selv og sin egen utvikling. Hvis lederen skal få sine medarbeidere til å endre seg, må man også være interessert i, og villig til å jobbe med seg selv. Det er nyttig å kjenne på motstanden som oppstår i en selv, når man skal ut av komfortsonen sin og gjøre noe som er vanskelig, uvant og krevende. Denne motstanden møter også medarbeiderne når lederen utfordrer de på områder som de ikke kan, eller føler seg ukomfortabel med.

Markedet

Markedet, kundene og konkurransesituasjonen er i stadig utvikling, det krever mye av lederen å forstå hvordan man skal manøvrere i dette markedet. Har salongen min en tydelig profil? Ser den attraktiv og innbydende ut? Har jeg de riktige medarbeiderne med den riktige kompetansen og holdningene? Yter alle den kundeservicen som jeg vil at denne salongen skal levere?

Kundene har så mange valg, derfor må både lederen og alle som jobber i salongen alltid stille seg spørsmålet, “hvorfor skal akkurat denne kunden komme tilbake til meg neste gang”? 

Vi hjelper deg 

Det er nettopp disse områdene NFVBs lederprogram skal hjelpe deg med å finne svarene på. For å få til en varig endring av ditt lederskap og utvikling av salongen din, krever det at du jobber systematisk og bevisst over tid. Vi har jobbet med å skreddersy dette programmet, til det beste for ledere i frisør og hudpleiebransjen, som er topp motivert til å utvikle seg og bedriften sin. Vårt mål er at du skal lykkes med virksomheten din og øke lønnsomheten!


Har du lyst til å utvikle deg som leder, løfte bedriften din og øke lønnsomheten? Meld deg på NFVB Lederprogram KULL 2 nå!

KLIKK HER FOR MER INFORMASJON


Tilbake
ANNET INNHOLD