NFVB ønsker at medlemsbedriftene skal være lønnsomme og trygge arbeidsplasser også i fremtiden, og vil gi salongledere gode utviklingsmuligheter gjennom bransjetilpassede kurs, med et læringsmiljø som omfavner «våre» folk og deres utfordringer.
NFVB ønsker at medlemsbedriftene skal være lønnsomme og trygge arbeidsplasser også i fremtiden, og vil gi salongledere gode utviklingsmuligheter gjennom bransjetilpassede kurs, med et læringsmiljø som omfavner «våre» folk og deres utfordringer.

Kompetanse for fremtiden

Det skjer endringer i markedet med økt digitalisering, nye forretningsmodeller og større konkurranse. Dette stiller nye krav til din kompetanse som bedriftsleder. NFVB ønsker å gi sine medlemmer kunnskap og kompetanse til å møte markedsendringer. Nå lanseres et bransjerettet lederutviklingsprogram, med oppstart i oktober. 

 

Skal du drive lønnsom salong holder det ikke å «bare» være faglig dyktig frisør. Du må også ha inngående forståelse for økonomi, ledelse og markedsføring. Som del av NFVBs strategiprogram har det blitt satt i gang en rekke utviklingsprosjekter som skal gi bedriftene gode rammebetingelser for trygg og lønnsom salongdrift. Flere av tiltakene går direkte på utvikling av den personlige kunnskap man trenger for å være en god salongleder i en bransje i endring.

NFVB lanserer nå et lederprogram med Alf Inge Cleve-Stiansen. NHO og NHO Service og Handel tilbyr også en rekke aktuelle kurs, og NFVB vil synliggjøre dette bedre gjennom et årshjul med kurstilbud. Her vil du kunne velge ut fra dine behov og muligheter. 

Hva betyr kompetanseutvikling for deg?

NFVB-prosjektet «Kompetansebygging for medlemmer» ble satt i gang i fjor, og ett av resultatmålene i prosjektet er å utvikle et kompetanseprogram som skal være konkret, relevant og gjennomførbart. En bredt sammensatt prosjektgruppe har behandlet mange innspill om behov og ønsker, og som første tilbud lanseres nå et lederutviklingsprogram, med planlagt oppstart til høsten. Dette programmet vil kunne inngå som del av sertifiseringsordningen det jobbes med i et av NFVBs andre utviklingsprosjekt. NHO og NHO Service og Handel tilbyr også en rekke aktuelle kurs, og NFVB vil synliggjøre dette bedre gjennom et årshjul med kurstilbud. Her vil du kunne velge ut fra dine behov og muligheter. 

Lederprogram for frisører og hudpleiere

NFVB lanserer nå et lederutviklingsprogram tilpasset hver enkelt deltaker. Gjennom fem samlinger, coaching og oppfølging underveis vil du få konkrete verktøy og trening som gjør deg til en bedre leder. Første samling vil være i oktober, med Alf Inge Cleve-Stiansen som leder av programmet. Han har bred erfaring fra coaching og lederutvikling i frisør- og hudpleiebransjen, og vil starte med individuell analyse og gjennomgang av hver deltakers bedrift.  Fellessamlingene har en praktisk tilnærming og progresjon, med konkrete, individuelle handlingsplaner mellom hver samling. Gjennom hele programmet jobbes det med person- og bedriftscase. Lederutviklingsprogrammet gir en NFVB ledersertifisering.


Samlingsdatoer:

  • 10. - 11. oktober 2019. Meg og mitt lederskap
  • 7. - 8. januar 2020. Sammenhengen mellom mitt lederskap og lønnsomhet
  • 1. - 2. april 2020. Meg som coachende leder I
  • 24. - 25. juni 2020. Meg som coachende leder II
  • 13. august 2020. Sertifisering/avslutning

For mer informasjon:  Alf Inge Cleve-Stiansen, coach/partner i Leading Edge

For påmelding, klikk her.

Tilbake
ANNET INNHOLD