Bidra i innspillsrunde på læreplanene!

Nå er læreplanene til VG2 og VG3 for både hudpleie og frisør ute på åpen innspillsrunde. Utdanningsdirektoratet og læreplangruppene ønsker innspill på sitt arbeid før endelig versjon ferdigstilles og legges ut på høring i desember.

Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2019-06-24T14:49:55.0000000Z

Er det elementer i opplæringen du mener er viktige for at elevene skal ha den kompetansen bedriftene trenger etter endt skolegang, er det NÅ du har mulighet for å gi dine synspunkter. Direktoratet og læreplangruppene ønsker seg mange og gode innspill fra akkurat dere som har arbeidshverdagen ute i bedrift med direkte kontakt med forbrukerne.

Når du avgir innspill er det viktig at du ikke leverer som privatperson, men som bedriftseier og/eller opplæringsbedrift.


Frist for levering av innspill er 1. september.

Her finner du læreplanene med tilhørende spørsmål:


NFVB har representanter i alle læreplangruppene, og i tillegg vil vi som organisasjon gi svar på relevante spørsmål i innspillsrunden og den endelige høringen. Jan Kristian Pettersen (NFVBs administrasjon) er leder av Faglig råd Frisør, blomst og interiør, som har avgjørende inflytelse på læreplanen på VG3.

Tilbake
ANNET INNHOLD