NFVB Prosjekt Integrering starter i Bedrift deltok på Internasjonalt Karrieretorg 2019 i Bergen.
NFVB Prosjekt Integrering starter i Bedrift deltok på Internasjonalt Karrieretorg 2019 i Bergen.

Vi er med på en integreringsdugnad

10. april ble det arrangert et internasjonalt karrieretorg i Grieghallen i Bergen. Det var Bergen næringsråd i samarbeid med Bergen kommune, Nav og Keolis Norge som sto bak. Gjennom arbeidet i prosjekt «Integrering starter i Bedrift» ble NFVB invitert til å delta med stand og gjennomføre speedintervju med aktuelle kandidater som ønsker seg en karriere innenfor frisørfaget.

I prosjekt «Integrering starter i Bedrift» har vi nå fått innsikt om hvordan integreringsarbeidet gjennom Introduksjonsprogrammet fungerer. Det står fortsatt litt arbeid igjen for å se helheten for å finne de rette løsninger, men vi er godt på vei. I det videre arbeidet har vi som mål å samarbeide med fylkeskommune, introduksjonssenter og Nav for å utarbeide gode prosesser og løsninger for integrering i bedrift. Det er stor støtte fra samarbeidspartnere om viktigheten av å bruke allerede etablerte opplæringsbedrifter i integreringsarbeidet. Det vil trygge god opplæring frem mot et fagbrev, samt at kandidaten får god innføring i norsk arbeidsliv. Den nye ordningen med fagbrev på jobb vil kunne være et godt alternativ for flyktninger som har erfaring fra frisøryrket fra sitt hjemland.

Den nye ordningen med fagbrev på jobb vil kunne være et godt alternativ for flyktninger som har erfaring fra frisøryrket fra sitt hjemland.

Hektisk ettermiddag med speedintervjuer

På karrieretorget deltok fire bedrifter i aktiviteten med speedintervjuer. Hver bedrift gjennomførte 12 speedintervjuer à cirka 5 minutter.  Det var en intens og hektisk time med god stemning. Etter en rask oppsummering etter intervjuene er hovedinntrykket at kandidatene har varierende erfaring og språkkunnskap. Det betyr at flere har en vei å gå før de kan starte i bedrift. Vi vil i løpet av kort tid gjøre en grundigere evaluering og vurdere aktuelle kandidater for eventuelle praksisplasser. 

Oppsummering – og veien videre 

Gjennom speedintervjuene har vi fått erfaring og innsikt i nivået på kandidatene. Denne kunnskap er nyttig å ta med seg når vi skal jobbe videre med å utarbeide gode prosesser. Det er samtidig viktig med konkrete tilbakemeldinger til kandidatene som er motivert og ønsker å gå veien mot et fagbrev. Krav og forventninger må konkretiseres, og innspill på hvordan eller hva som skal til for å komme dit. Målet er å få til løsninger som gir både kandidat og bedrift en forutsigbarhet og klare retningslinjer. Vi mener det er viktig at bedriften og introduksjonssenteret samarbeider slik at aktuelle kandidater kan jobbe målrettet og raskere komme ut i arbeid.  Vi har stor tro på at det gjennom aktivt samarbeide med blant annet introduksjonssenter, fylkeskommune og Nav kan utarbeides gode løsninger og prosesser for godt og bærekraftig integreringsarbeid.

Vi har som mål å starte opp 2 piloter i løpet av høsten. Vi er allerede godt i gang i Bergen og Kristiansand med forankring av arbeidet hos interessentene. Innspill kan sendes til vibeke.scheele.moe@nfvb.no

Tilbake
ANNET INNHOLD