Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Om lønn, forventninger og reaksjoner på årets oppgjør i frisørbransjen.

En vellykket forhandling skal resultere i at begge parter er passe misfornøyde, sies det. Årets forhandlinger resulterte i et dyrt oppgjør for bedriftene, og mange av NFVBs medlemmer er i dag urolige for om de kan klare påslaget og fremdeles drive bedriften forsvarlig videre.

Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2019-04-08T13:17:46.0000000Z

På den andre siden mener mange frisører at lønnen deres er for lav, og at gjennomsnittslønnen som benyttes som grunnlag for tariffen er feil. Den senere tid har det derfor vært en del heftige diskusjoner på Facebook, der man mener seg feilbehandlet av partene i arbeidslivet, og der selve beregningsgrunnlaget kritiseres.


Grunnlaget er gjennomsnittslønn for frisører blant NFVB/NHOs medlemmer, basert på hele stillinger, sammenlignet med lønn i andre yrker/fag. Mye av argumentasjonen ute går på at mange frisører ikke har 100% stilling. Det er riktig, men for å kunne sammenligne må man bruke lønn for hele stillinger. Lønn for ledere og eiere er for øvrig ikke en del av bergningsgrunnlaget. Forhandlingsleder fra Fagforbundet, Odd Haldgeir Larsen, påpeker at vi alle må forholde oss til det beregningsgrunnlaget vi har i Norge, og at dette er en vel etablert beregningsmetodikk som både LO og NHO er lojale til.


De fleste frisører har en form for provisjonslønn i tillegg til fastlønn. Det betyr at fulle lister og kunder som kommer tilbake, lønner seg! Å bygge opp og vedlikeholde et slikt kundegrunnlag er krevende, men samtidig en unik mulighet for den enkelte til å påvirke egen lommebok. Arbeidsgivere skal bidra med gode rammer og legge til rette for at ansatte som ønsker og makter å yte den innsatsen som skal til for å oppnå fulle lister med fornøyde kunder, kan lykkes med dette. Dette er et lagspill og et felles ansvar!


Lønnskostnadene i prosent av totalkostnadene er svært høye i frisørbransjen, men lønn er bare en del av bildet. På toppen av lønn kommer investeringer i utvikling av bedriften, driftskostnader som husleie og salongutstyr, markedsføring og datainvesteringer, kompetansehevende aktiviteter for de ansatte og ledere. Og i tillegg kommer det en mengde myndighetspålagte kostnader relatert til lønn og ansatte; Arbeidsgiveravgift, OTP, forsikringer, AFP, BHT…  


Resultatgraden i salongene er i dag på et lavt nivå, det er dessverre hvert år mange bedrifter som går under i den beinharde konkurransen. Overetablering i byene, konkurranse fra nettbutikker og krav om åpningstider fra kjøpesentre er stikkord som gjør det stadig mer krevende å drive forsvarlig og sikre trygge, utviklende arbeidsplasser.


Allikevel er frisører de som trives aller best på jobb! Vårt fantastiske fag og spennende bransje er i toppen av trivsel på jobb-rangeringene. Hver eneste dag møter vi eiere, ledere og ansatte som brenner for faget og som er lidenskapelig opptatt av å utvikle seg selv, bedriftene og bransjen! Et skår i gleden og en betydelig utfordring er statusen på frisøryrket. Den er fremdeles altfor lav, sterkt påvirket av det offentlige ordskiftet i og rundt frisørbransjen.


Her må vi også ta et felles ansvar, både arbeidsgivere og arbeidstagere:

La oss snakke bransjen og faget opp! La oss bruke åpne medier til framsnakking! La hver enkelt av oss sikre lojale og fornøyde kunder som kommer tilbake til salongen og frisøren, fokusere på kompetanseheving og personlig utvikling, og la oss bygge robuste bedrifter som reinvesterer i videreutvikling av menneskene, salongen, bransjen og faget!

Tilbake
ANNET INNHOLD