Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Frisører har Norges mest fornøyde kunder!

Vi vet det jo allerede, -frisørbransjen er et fantastisk sted å jobbe! Men at kundene våre er de aller mest fornøyde uansett bransje i Norge, er jo fint å få fastslått gjennom profesjonelle målinger!

 

 

EPSI har gjennomført kundeundersøkelser i Norge helt siden 2003. Når de følger de bransjene de har målt over tid, og lager et enkelt gjennomsnitt av målingene som er gjennomført (og holder helt nye bransjer utenfor) viser resultatene at kundetilfredsheten ha  steget jevnt og trutt siden finanskrisen i 2008.

 

Kundetilfredsheten innen bl.a forsikring, strømhandel, mobiltelefoni, skole og barnehage er vesentlig høyere i dag enn for 10 år siden.

  

EPSI målingene fra 2018 viser at det er frisørene som samlet sett får den beste tilbakemeldingen fra kundene! Tannlegene og optikerne presterer også godt, og får et resultat på over 80. Entydelig fellesnevner for disse tjenestene er at de er velfungerende og at leverandørene er tett på sine kunder.

 

Det er fortsatt internettleverandørene og Tv-distributørene som kommer dårligst ut blant bransjene EPSI måler.

 

Sammenlignet med 2017 viser oversikten at det er folkehøgskolene, universitetene og høyskolene som kan vise til størst fremgang, mens barneskole, strømnett og strømhandel går mest tilbake.

  

Det er gjennomført ca. 12.000 intervjuer per telefon av privatkunder i alderen 16–79 år. Alle resultater presenteres på en skala fra 0 til 100. Et resultat over 75 er meget bra, mens tall under 60 er å anse som dårlig.


KUNDETILFREDSHET: 

Frisør 83,3
Tannlege 82,2
Optiker 81,8
Mobiltelefoner 80,4
Fastlege 79,7
Barnehage 78,8
Folkehøgskole 78,7
Håndverker 75,2
Kiropraktor 75,1
Fysioterapeut 74,6
Forsikring 74,2
Taxi 74,2
Eiendomsmeglere 73,9
Bilverksted 73,6
Ungdomsskole 73,5
Videregående skole 72,9
Bank 71,6
Strømmetjenester 70,8
Mobiltelefoni 70,8
Strømnett 70,7
Strømhandel 70,4
Universitet 70,3
Barneskole 70,1
Førstegangstjeneste 69,7
Høgskoler 69,6
Videregående skole (elever) 69,6
Tv distribusjon 65,1
Bredbånd 64,8

 

 


Tilbake
ANNET INNHOLD