Det er i prinsippet det samme om du driver en salongkjede eller en salong med fire ansatte. Vi må bli mer effektive, og datasystemene må bidra positivt til dette.
Det er i prinsippet det samme om du driver en salongkjede eller en salong med fire ansatte. Vi må bli mer effektive, og datasystemene må bidra positivt til dette.

Et godt datasystem gjør deg til en bedre leder!

- Datasystemet må bidra til å forenkle rutiner. Kan du spare regnskapsfører og revisor for jobb, og samtidig holde deg oppdatert med sanntidsdata, er du på god vei til å kutte unødvendige kostnader, mener Lars Terje Skjæveland.

- Det er bortkastet tid å drive med en tradisjonell varebestilling når man kan ha systemer som gjør det mulig å fastette minimum- og maksimumlager med automatisk varebestilling. En kjedelig rutine forsvinner og man sikrer at man ikke går tom for produkter. Ikke minst er dette forebyggende for å hindre svinn, hvis dette kobles opp mot varesalg i kassesystemet. Da har man et verktøy for å ta fatt i svinnproblematikken, istedenfor å oppdage varesvinnet ved årsoppgjøret. 

 - Selv mener jeg også at systemet bør gi mulighet til å registrere vareforbruket ned til hver enkelt medarbeider, basert på definerte behandlinger. Da kan man korrigere varesvinn, og man kan også legge på en fortjeneste på forbruksproduktene og gi en eventuell provisjonsberegning i forbindelse med forbruket i behandlingene. Alle bekker små bidrar posistivt i vår bransje, med små marginer på bunnlinjen. Husk, et godt datasystem gjør deg til en bedre leder, poengterer Lars Terje Skjæveland.

- Datasystemet må bidra til å forenkle rutiner og gi deg god oversikt med sanntidsdata, mener Lars Terje Skjæveland.

Lars Terje Skjæveland gir deg flere nyttige råd og tips i neste utgave av magasinet FRISØR, som kommer ut 30.04.

 

 

 

Tilbake
ANNET INNHOLD