Kilde: NHO Service og Handel
Kilde: NHO Service og Handel

Påskefri og lønn!

Påsken består av mange røde dager og er det mange kaller "den stille uke". Arbeidstid på disse dagene reguleres delvis av arbeidsmiljøloven og delvis av forskjellige tariffavtaler innen ulike bransjer. Avlønning for arbeid på disse dagene og eventuell erstatning for tapt lønn for dager hvor bedriften holder stengt følger ikke av loven, men av de ulike tariffavtalene.

Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2019-04-11T14:18:29.0000000Z

Arbeid på helligdager er regulert på samme måte som arbeid på søndager. Utgangspunktet er at det skal være arbeidsfri på alle helligdager. Liste over helligdager ("røde dager") finnes nedenfor.


Med hensyn til påsken regnes skjærtorsdag, langfredag, første og andre påskedag som helligdager. Deler av dagen før helligdagen regnes også som helligdag: I henhold til loven skal det være arbeidsfri fra klokka 18 onsdag før skjærtorsdag. På påskeaften skal det være arbeidsfri fra kl. 15. I bedrift bundet av tariffavtale, kan arbeidsgiver og tillitsvalgt inngå skriftlig avtale om arbeid på søndag- og helligdager dersom det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for det.


Loven har også noen unntak som tillater at det arbeides disse dagene:Arbeid på helligdager er tillatt dersom arbeidets art gjør det nødvendig. Eksempler på dette er fabrikker med døgndrift, hoteller, helseinstitusjoner og politi. Lov om helligdager og helligdagsfred lister også opp unntak for enkelte faste utsalgssteder, hvor arbeid på røde dager er tillatt. Typiske eksempler er kiosk, butikker under 100 kvm, cafeer, restauranter, bensinstasjoner og museer.


Betaling for arbeid i påsken:

Selv om arbeidstaker som utgangspunkt har krav på fri, så medfører ikke det nødvendigvis en lønnsplikt for arbeidsgiver. Hvorvidt en ansatt har krav på lønn for disse dagene avhenger av hva som er avtalt. Det er vanlig at tariffavtaler har bestemmelser om lønn på røde dager. Hvis arbeidstakeren har avtalt en fast månedslønn, får hun eller han samme lønn hver måned, uavhengig av hvor mange arbeidsdager og fridager som er i måneden.


Arbeidstaker vil dermed få sin lønn uavhengig av helligdagenes plassering. Dersom den ansatte arbeider på timesbasert lønn, så skal vedkommende ha betalt for de timene det arbeides. Den ansatte får dermed ikke betalt for røde dager, hvis hun eller han ikke jobber disse dagene.Frisøroverenskomsten har ingen spesielle regler om arbeid på onsdag før skjærtorsdag eller påskeaften utover det som følger av loven om at arbeidet skal avsluttes senest kl. 18 på onsdag og kl. 15 på påskeaften. Tillegg for arbeid på påskeaften etter kl. 16: kr. 34 per time for faglærte og ufaglærte frisører og kr. 228 per time for hjelpearbeidere og lærlinger.


Mer på arbinn.no: Se "Arbeidstid og lønn på røde dager"

Tilbake
ANNET INNHOLD