Personalrabatter til en verdi av inntil 8000 kroner i året er skattefrie. Vedlikehold og videreutvikling av kompetanse – fagutøvere som trener og er modeller for hverandre – utløser antagelig ikke skatteplikt, men må kunne begrunnes. Illustrasjonsbilde fra NM i frisering.
Personalrabatter til en verdi av inntil 8000 kroner i året er skattefrie. Vedlikehold og videreutvikling av kompetanse – fagutøvere som trener og er modeller for hverandre – utløser antagelig ikke skatteplikt, men må kunne begrunnes. Illustrasjonsbilde fra NM i frisering.

Beskatning av naturalytelser – hva gjør du?

1. januar 2019 kom det nye regler om naturalytelser og skatt. For frisør- og velværebedrifter vil det få innvirkning på for eksempel personalrabatter. Hva må du som arbeidsgiver gjøre?

Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2019-03-22T11:05:17.0000000Z

Arbeidsgivers plikter vedrørende firmafordeler og tredjepartsytelser har vært uklare, og de nye reglene har som mål å tydeliggjøre grensene.  Alle bransjer ønsker nå mer konkrete veiledere, og NFVB/NHO er i gang med å utarbeide dette. Advokat Ellen Mulstad i NHO redegjorde for loven og de praktiske konsekvenser i et seminar under Hår & Skjønnhet.

Hva er naturalytelser?

Skatteloven §5-12,1 definerer naturalytelser som «enhver økonomisk fordel som ytes i annet enn kontanter, sjekker og lignende betalingsmidler», som for eksempel fordeler som gratis/rabatterte varer og tjenester.  Personalrabatter er kanskje den mest benyttede typen av naturalytelser i frisør- og velværebransjen, med rabatter på varer eller tjenester som omsettes eller produseres i arbeidsgiverselskapet eller i andre selskap i konsernet. §5-3 i Skatteloven sier at fordeler skal verdsettes til omsetningsverdi. Dette er nå definert som allment tilgjengelig pris i sluttbrukermarkedet – fordelen må sammenlignes med hva den ansatte må betale for varen eller tjenesten i markedet.

Rabatter på varer og tjenester
Personalrabatter har vært lempelig behandlet tidligere. Nå innføres det en klar grense slik at personalrabatter til en verdi av inntil 8000 kroner i året er skattefrie. Grensen gjelder størrelsen på selve rabatten. Arbeidsgiver må ha en samlet oversikt også over personalrabatter under den skattefrie grensen. Tjenester til rabatterte priser har samme utgangspunkt som varer. Det er likevel noen spørsmål: Bedriftens behov for profilering – som forutsetning om utseende i samsvar med de tjenestene som selges – i hvilken grad betyr det skattefrihet for gratistjenester?  Vedlikehold og videreutvikling av kompetanse – fagutøvere som trener og er modeller for hverandre – utløser antagelig ikke skatteplikt, men må kunne begrunnes.

Veileder på vei

De praktiske konsekvenser av endringene er fortsatt ikke helt klare, men Skatteetaten og NHO med flere vil komme med nærmere informasjon. Det er en klar målsetting hos Skatteetaten om å ha en veileder på plass før frist for A-meldingsrapportering 5. april for såkalte tredjepartsytelser.

 

Naturalytelser i frisør- og velværebedrifter

For å unngå sanksjoner må du starte det praktiske arbeidet i egen bedrift

  • Arbeidsgiverne må skaffe seg oversikt over ansattegoder, også fra kunder og leverandører og andre tredjeparter
  • Hvilke ordninger har vi i bedriften i dag?
  • Hvilke ordninger vil man (fortsatt) ha?
  • Personalrabatter – også samlet oversikt over de skattefrie under 8000 kroner
  • Allment tilgjengelige priser i sluttbrukermarkedet – hvor(dan) finner vi det?
  • Utarbeide arbeidsreglement/instruks, herunder om opplysninger til arbeidsgiver
  • Avklare med tredjepart, system for etterlevelse av pliktene

 

Les mer

 

Tilbake
ANNET INNHOLD