Jobber for ulike muligheter til fordypning. Foran: Vibeke Scheele Moe, Merete Mikkelsen, Monica Syvertsen, Henriette Pettersen, Gro Rosland og Janne O. Fraas. Bak: Jan K. Pettersen, Kristina Markussen, Heidi Auster og Nina K. Bjerknes.
Jobber for ulike muligheter til fordypning. Foran: Vibeke Scheele Moe, Merete Mikkelsen, Monica Syvertsen, Henriette Pettersen, Gro Rosland og Janne O. Fraas. Bak: Jan K. Pettersen, Kristina Markussen, Heidi Auster og Nina K. Bjerknes.

Prosjekt Svennebrev med fordypning: Vi er med å utvikle fagutdanningen

NFVB har gjennom sitt strategiprogram en rekke prosjekter som skal legge til rette for utvikling av fag og bransje. Ett av prosjektene er «Svennebrev med fordypning», der NFVB har god dialog med fagforbund og skoleverk for å belyse de utfordringer vi har for å utvikle en fremtidsrettet læreplan.

Prosjektet jobber tett og parallelt med utvikling av læreplanene. Prosjektdeltager Gro Rosland Pettersen, til daglig rektor for Frisørinstituttet i Sandnes, er med i læreplanarbeidet for Frisør på VG1, og er også NFVBs representant i arbeidet med læreplaner for både Vg 2 og Vg 3.  På denne måten kan vi samlet jobbe for å påvirke og tilrettelegge for NFVBs strategi.  Som det er informert om i egen artikkel her i magasinet og på våre nettsider, er det nå en åpen innspillsrunde hvor alle kan bidra. 

Workshop med nyttig innsikt og innspill   

28. januar gjennomførte prosjektet en workshop med deltagere fra noen prøvenemnder.  Gjennom innsiktfasen i prosjektet har vi sett på prosess for forberedelse, planlegging og gjennomføring av svenneprøvene, samt utforming av selve svenneprøvene. I dette arbeidet så vi at det praktiseres litt forskjellig fra fylke til fylke.  Gjennom workshopen fikk vi innblikk i noen variasjoner, samtidig som mye var likt. Det ble blant annet uttrykt et ønske om felles maler for prosess og gjennomføring.  Videre var det et klart uttrykt ønske om å bruke noe mindre tid på dokumentasjon og mer tid på det praktiske arbeidet.  Viktig input som vi tar med oss videre i prosjektarbeidet.  

Hva er basiskunnskaper – hva er fordypning?

I det videre arbeid jobber vi parallelt med læreplanarbeidet for å ivareta tilpasninger til nye læreplaner. Vi jobber for å styrke muligheter for fordypning hvor dette kan vises i en svenneprøve. Samtidig er det viktig å få frem at vi er opptatt av at basis kunnskap alltid skal ligge i bunn og være en viktig del av svenneprøven.

Forberede – gjennomføre - evaluere

I workshopen gikk hver prøvenemnd gjennom sin praksis og ga innspill underveis på hva de synes fungerte bra og hva de ser kan gjøres annerledes. Til slutt hadde vi gruppeoppgave/diskusjon for innspill til den « ideelle» prosess for forberedelse, planlegge, gjennomføring, vurdere/dokumentere.

 

Vi takker for stort engasjement og gode diskusjoner underveis.  Vi tar gjerne imot ytterligere innspill og ideer til programansvarlig – 

vibeke.scheele.moe@nfvb.no

 

Tilbake
ANNET INNHOLD