Nyvalgt styremedlem Guri Elisabeth Andreassen har en bredt sammensatt bakgrunn, som inkluderer egen bedrift og skole i hudpleie og kroppsterapi, mesterbrev i frisørfaget, og ikke minst en bachelorgrad i økonomi og ledelse fra Nord Universitetet i Bodø.  - Jeg gleder meg til å gi mitt bidrag til å utvikle velværebransjen som styremedlem i NFVB, smilte hun etter valget på landsmøtet i The Hub i Oslo 19. oktober.
Nyvalgt styremedlem Guri Elisabeth Andreassen har en bredt sammensatt bakgrunn, som inkluderer egen bedrift og skole i hudpleie og kroppsterapi, mesterbrev i frisørfaget, og ikke minst en bachelorgrad i økonomi og ledelse fra Nord Universitetet i Bodø. - Jeg gleder meg til å gi mitt bidrag til å utvikle velværebransjen som styremedlem i NFVB, smilte hun etter valget på landsmøtet i The Hub i Oslo 19. oktober.

Guri Elisabeth Andreassen, 7. Himmel: Vil utvikle velværebransjen

 - Det er spennende å representere velværebransjen i NFVBs styre. Jeg skal gi mitt bidrag til utvikling av bransjen og bransjeorganisasjonen, smiler nyvalgt styremedlem i NFVB, Guri Elisabeth Andreassen. Som daglig leder og medeier i 7. Himmel i Bodø har hun klare oppfatninger hva som skal til for å utvikle hudpleiebransjen.

 - I 7. Himmel har vi gjennom 20 år hatt fokus på kvalitet i alle ledd av virksomheten. Det har gitt resultater. Vi er blitt en stor bedrift med to avdelinger og 7. Himmel Akademiet, som driver en skolevirksomhet med utdanning av hud- og kroppsterapeuter. Så jeg kjenner bransjen fra flere sider. Det tror jeg er en styrke, når jeg nå tar fatt på en to-årsperiode som styremedlem i NFVB, sier Guri Elisabeth Andreassen.

En ekstra stemme for bransjen

Guri Elisabeth Andreassen erstatter hud- og kroppsterapeut Linda Jørgensen som styrerepresentant fra velværesektoren. Hun går til oppgaven med liv og lyst. - Det å ta over som styremedlem etter Linda, er som å hoppe etter Wirkola, for å bruke et forslitt begrep. Det er et stort ansvar, men jeg er absolutt klar og motivert for å ta hennes arbeid videre. På spørsmål om hvorfor hun valgte å stille seg til disposisjon til et styreverv i NFVB, svarer hun dette. - Jeg visste at Linda var på vei ut av styret etter å ha avtjent sin periode. Da jeg ble kontaktet av valgkomiteen, sa magefølelsen min at dette vervet var noe jeg måtte stille meg til disposisjon for. Vi trenger at hudpleie- og velværebransjens har sin stemme i NFVB styret, så det var ikke en vanskelig beslutning å ta.

Jobber med NFVBs utviklingsprosjekter

Guri er ny i styresammenheng, men ikke et ubeskrevet blad i NFVB-sammenheng. Allerede før hun ble valgt inn i forbundsstyret, har hun vært engasjert i NFVBs strategiske utviklingsprosjekter. Hun har også vært med å utvikle NFVBs lederprogram for frisører og hudpleiere. 

 - Kunnskap er lett å bære, og vi trenger faglig påfyll og kunnskap om ledelse. Jeg har selv meldt meg på NFVBs lederprogram og oppfordrer alle i bransjen til å gjøre det samme. Ledelse er et fag, og målsettingen er at lederprogrammet skal gi oss verktøy og kunnskap til å drive en enda bedre virksomhet. Gjennom deltagelse i lederprogrammet lærer vi å sette opp klare mål for egen bedrift, mål for utvikling av personale, og vi får oppfølgning og coaching underveis, oppsummerer hun.

Må bygge kompetanse

NFVB jobber også med å utvikle et fagbrev for hudpleiere. Guri mener dette er veien å gå for å sikre lønnsomme bedrifter. - Det er krevende for salongeiere å sette nyutdannede ut i produksjon i kabinetter. Vi trenger at de lærer seg salongens behandlinger og rutiner, og er forberedt på den tøffe oppgaven det er å jobbe alene i en en-til-en situasjon med kunder. En lærlingordning vil sikre oss den nødvendige tiden det tar for å utvikle faglig og praktisk kompetanse. Dette arbeidet er noe jeg vil engasjere meg i fremover. Vi må sikre at velværebedriftene har en produksjon som gir lønnsomhet.

Konkurransearenaer viktig

Bedriften 7. Himmel ble kåret til Årets Hudpleiebedrift 2019 tidligere i år. I tillegg konkurrerte to av medarbeiderne i NM i hudpleie. En av medarbeiderne var også nominert til Årets Hudterapeut på Dermanorkonferansen i oktober. Det er krevende å konkurrere, men det bidrar til å løfte bedriften og medarbeiderne, mener hun. - Det var tøft å oppfylle formelle krav til å delta i konkurransen om å bli kåret til Årets Hudpleiebedrift, men det er utviklende og bygger bedriften som en sterk merkevare. Jeg er opptatt av å utvikle en virksomhet som medarbeiderne kan være stolte av å jobbe i.  Samtidig er jeg stolt av prestasjonene til medarbeiderne som har deltatt i årets faglige konkurranser; NM i hudpleie i regi av NFVB og fagkonkurransen i regi av Dermanor.

Engasjert i bransjeutvikling

 - Jeg mener det er viktig at ledere i velværebedriftene engasjerer seg ut over den daglige driften. Slik bygger vi en sterk og profesjonell bransje, avrunder nyvalgt styremedlem Guri Elisabeth Andreassen.

 

Tilbake
ANNET INNHOLD