Yrkesopplæringsnemnda

I hvert fylke oppnevnes det en nemnd som skal fremme behov hos og synspunkter fra arbeidsliv ovenfor fylkeskommunen.

Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2019-01-31T06:27:57.0000000Z

Opplæringsloven (se § 12-4) presiserer at menmda skal arbeide for å heve kvaliteten i hele fag- og yrkesopplæringen. Dette må forstås slik at yrkesopplæringnemnda også skal arbeide for å heve kvaliteten på opplæringen i skolen. Nemndas oppgaver er:

  • i form av vedtak å uttale seg om saker som gjelder godkjenning av lærebedrifter og tap av godkjenning, og om fylkeskommunens kvalitetssystemer for fag- og yrkesopplæringen
  • å vurdere og uttale seg om rutiner i fylkeskommunen for å sikre kvaliteten i fag- og yrkesopplæringen
  • å vurdere hvordan partene i arbeidslivet skal bidra til kvalitetsutvikling og sikring i fag- og yrkesopplæringen
  • å arbeide for at rådgivningen om fag- og yrkesopplæringen blir best mulig, og å foreslå tiltak
  • å fremme forslag til organisering, arbeidsmåter og strategier for å utvikle kvaliteten på fag- og yrkesopplæringen
  • å vurdere hvordan samhandlingen mellom skoler og lærebedrifter kan bedres
  • å vurdere hvordan man sikrer kompetanseutvikling
  • å arbeide for best mulig dimensjonering av videregående opplæring, og gi fylkeskommunen råd om tiltak i forbindelse med denårlige fastsettingen av tilbud
  • å gi råd om hvordan utviklingen av fag- og yrkesopplæringen og samhandling mellom skoler og bedrifter kan medvirke til regional utvikling, for eksempel utviklingen av nye virksomheter og arbeidsplasser

 

Tilbake
ANNET INNHOLD