Lærebedriftens plikter

I tariffavtalen for frisørfaget er det fastsatt noen normer for hvordan opplæringen i bedriftene skal skje. De fleste bedrifter følger disse.

Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2019-08-19T11:05:39.0000000Z

Bedriftens plikter

  • Opplæring i bedrift skal følge Opplæringsloven og skje etter fastsatt opplæringsplan, og de bestemmelser som til enhver tid blir gitt i henhold til denne lov, gjeldende Overenskomst og HA bestemmelser.
  • Antall lærlinger skal ikke overstige 2 lærlinger for hver ansatt svenn. Unntak fra bestemmelsene kan i spesielle tilfeller godkjennes lokalt i samråd med yrkesopplæringsnemnda i fylket.
  • Bedriften skal melde lærlingen til den pliktige skoleundervisningen og gi nødvendig fri med lønn til denne.
  • All opplæring i bedriften skal skje innenfor ordinær arbeidstid
  • Bedriften skal melde lærlingen opp til svenneprøven som avholdes nærmest læretidens utløp.
  • Som en planlagt ordning skal ikke lærlinger arbeide alene, eller ha ansvar for andre lærlinger.
  • Søndager og helligdagsarbeid, hvilepauser og fritid for lærlinger eller andre ansatte under 18 år, skal kun skje i tråd med bestemmelsene i arbeidsmiljøloven § 11-5.


 

Tilbake
ANNET INNHOLD