Hvordan bli frisør?

Hvorfor bli frisør? Hva er opptakskravene? Hvor lang er utdanningen? Hvilke skoler kan man velge mellom?

Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2022-08-01T10:36:08.0000000Z

Flere veier til en god frisørutdanning

Du kan enten velge offentlig utdanning på videregående skole eller på en privatistskole. I tillegg til tiden på skole skal du gjennom en læretid i en frisørbedrift. Utdanningen avsluttes med at du avlegger en svenneprøve og får et svennebrev.

I korte trekk består veien frem til et svennebrev av:

 • Grunnopplæring på offentlig eller privat skole - (elev) fra 0,5 til 2 år
 • Bedriftsopplæring - (lærling) fra 2 til 3,5 år, avhengig av tidligere skolegang
 • Avsluttende praktisk svenneprøve

 Det tar minimum fire år før du oppfyller kravene til å avlegge svenneprøven.


Offentlig eller privat utdanning?

De som er mellom 16 og 19 år er omfattet av den lovmessige retten til offentlig videregående opplæring. Mange av de som har brukt opp den lovmessige retten, for eksempel ved at de har gått andre linjer på videregående, velger derfor private frisørskoler. Disse skolene er også åpne for de yngre elevene.

Dagens lovverk gir også rett til å begynne direkte i lære i en frisørbedrift. Da gjelder egne regler for godkjenning av læretiden, og for hvordan du må skaffe deg de nødvendige teoritiske fagene. Fagopplæringskontoret i fylket der du bor vil gi nærmere informasjon om hvordan dette skal løses.


OFFENTLIG UTDANNING

Er du mellom 16 og 19 år har du lovmessig rett til videregående opplæring.

Etter bestått eksamen på VG1 Design og håndverk, kan du søke på VG2 Frisør. Etter VG2 er det to års opplæring i en frisørbedrift.

 1. VG1: Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign (FBIE) - 1 år (læreplan VG1)
 2. VG2: Frisør - 1 år  (læreplan VG2
 3. VG3: Opplæring i bedrift - 2 år  (læreplan VG3
 4. Elever som ikke får tilbud om læreplass etter VG2 frisør har rett til et tredje opplæringsår i skole.

Les mer om den offentlige utdanningen her.

Søknad

For å starte på en offentlig utdanning søker du på www.vigo.no.  

Skoler

For oppdatert informasjon om offentlige skoler som tilbyr VG1 Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign  og VG2 Frisør, klikk her.


PRIVAT UTDANNING

Går man på en privat frisørskole er utdanningsløpet også delt i to: Skole + læretid i bedrift.

Har du brukt opp din lovmessige rett til offentlig videregående opplæring eller er du for ung til å starte på offentlig skole? Er du ikke fornøyd med det offentlige tilbudet?  Da kan du gå på en privat frisørskole.

De fleste private frisørskolene varer i ca et halvt år. Etter endt skolegang vil læretiden i bedriftene variere i forhold til hva du har av tidligere videregående utdanning. Det er fagopplæringskontoret i ditt fylke som fastsetter endelig lengde på din læretid.

Eksempel:

 1. Grunnkurs frisørfaget - ca et halvt år
 2. Opplæring i bedrift - opptil tre og et halvt år

For å få avlagt avsluttende svenneprøve etter læretiden kreves det normalt bestått videregående skole.

Krav

Kravene for å komme inn på de private skolene varierer fra skole til skole. Som minimum kreves normalt fullført grunnskole.

Søknad

Søknadsskjemaet til de private skolene finner du ved å gå inn på den aktuelle skolens hjemmeside.

Skoler

Her er noen private skoler som er godkjente av Statens Lånekasse:

 

LÆRLING

Lærling er en yrkesutøver som inngår lovfestet lærekontrakt med en godkjent arbeidsgiver.

Det er fagopplæringskontoret i fylket du ønsker å ta læretiden i, som har formidlingsansvar og vil hjelpe deg å få en læreplass i en godkjent opplæringsbedrift eller gjennom et opplæringskontor. Du inngår kontrakt med en bedrift som påtar seg ansvaret for den praktiske opplæringsdelen av frisørutdannelsen.

Bedriften står fritt til å ansette den lærlingen de ønsker. God holdning og lite fravær i skolen vektlegges sterkt når bedriften vurderer din CV, eller når du møter til intervju.

Gode karakterer er selvfølgelig også viktig, og bransjen tar det som en selvfølge at du har gjennomført tiden på skolen med bestått i alle fag, også fellesfagene.


OPPLÆRING I BEDRIFT

Opplæringen i bedriften strekker seg normalt fra to til tre og et halvt år avhengning av det utdanningsløpet du har valgt.

Som lærling er du ansatt i en bedrift, med retter og plikter som andre ansatte. Du mottar lønn og får i tillegg opplæring i faget. Du skal derfor i takt med opplæringen bidra med verdiskapning i bedriften. Opplæringen foregår i stor grad gjennom praktisk arbeid.

Læretid

Læretiden i bedriften er normalt delt opp i et opplæringsår og et verdiskapningsår. I opplæringsdelen vil du lære om forholdet mellom form, farge og strukturendringer. Du vil lære mer om produkter og teknikker. I tillegg lærer du å planlegge og dokumentere eget arbeid, og du lærer kundebehandling og litt om økonomi og markedsføring i frisørbedrifter. 
I verdiskapningsdelen skal du bidra med produktivt arbeid i tråd med det du til en hver tid har lært.

Læreplanen omfatter følgene faglige områder:

 • Klipp av hår og skjegg
 • Hår- og hodebunnspleie
 • Frisyreforming
 • Fargebehandling
 • Strukturomforming
 • Kommunikasjon, kundesamarbeid, veiledning og etikk
 • Kommunikasjon og service med henhold til markedsføring av varer, tjenester og salg
 • Drift (økonomisk forståelse, varehåndtering, resepsjonstjeneste etc.)

 

OPPLÆRINGSKONTOR

Et opplæringskontor består av flere bedrifter som har påtatt seg opplæringsansvaret for en eller flere lærlinger.

Opplæringskontoret har det formelle ansvaret for at opplæringen av lærlingene blir gjennomført i henhold til lover og forskrifter. Det er opplæringskontoret som tegner lærekontrakten med lærlingen, mens hver enkelt medlemsbedrift har arbeidsgiveransvar og dermed ansvaret for den daglige oppfølgningen av opplæringen.

Et opplæringskontor ivaretar den praktiske opplæringen i faget, ved at lærlingene får instruksjon og undervisning i opplæringskontorets regi, sammen med andre lærlinger fra andre bedrifter.

Instruktørene i opplæringskontorene er ofte personer med både frisørfaglig og pedagogisk bakgrunn. I tillegg brukes eksterne instruktører som timelærere på ulike fag og temaer.  Dette sikrer at alle emner i læreplanen blir dekket med kompetente instruktører. På den måten kan selv mindre frisørbedrifter sikre at lærlingene får undervisning i hele læreplanen.

Ansvar og oppgaver

Opplæringskontorenes ansvar og oppgaver er noe ulikt organisert og tilrettelagt fra kontor til kontor, men kan innbefatte oppgaver som å:

 • Inngå opplæringsavtale med lærlingen (bedriften inngår arbeidsavtalen)
 • Rekruttere lærlinger i samarbeid med lærebedriftene
 • Sikre at opplæringen foregår etter intensjonen i opplæringen og forskriftene til loven
 • Følge opp lærlingene i tett samarbeid med bedriftenes ressurspersoner for fagopplæring
 • Utarbeide retningslinjer som fastsetter forholdet mellom kontoret og medlemsbedriftene - hva den enkelte bedrift skal gi av opplæring, og fordelingen av tilskuddet mellom bedriftene
 • Veilede og støtte bedriftenes ressurspersoner
 • Tilby opplæring til lærlinger på områder der bedriftene selv ikke har kompetanse eller ressurser
 • Kartlegge og vurdere individuelle opplæringsbehov
 • Ha kontakt og samarbeide med fylkeskommunen
 • Rapportere til fylkeskommunen om endringer og sammensetningen i opplæringskontoret
 • Melde lærlingen opp til fag- eller svenneprøven
 • Håndtere konflikter mellom faglig leder, instruktør eller lærling

Det finnes en rekke opplæringskontor i de fleste bransjer og fylker, også for frisørbedrifter. Noen av de største konsernene i frisør bransjen har organisert egne godkjente opplæringskontorer. Det er fylkeskommunene ved fagopplæringskontoret som godkjenner opplæringskontorene.

En oversikt over fylkesvise opplæringskontorer og godkjente lærebedrifter i blant annet frisørfaget finner du her.


SVENNEBREV 

Svennebrev er et bevis på fullført og bestått yrkesutdannelse i frisørfaget.

Det er viktig å merke seg at for at du skal få utstedt svennebrevet etter endt læretid, må du ha bestått VG1/VG2 tverrfaglig eksamen. Du må også ha fullført og bestått alle fellesfagene, enten gjennom å ha deltatt i undervisning på skolen eller tatt fagene som privatist.

For å få svennebrev må du gjennomføre en svenneprøve.

 

LØNN UNDER UTDANNING

Som en del av utdannelsen frem til svenneprøven vil du være ansatt som lærling i en opplæringsbedrift.

Du vil vanligvis lønnes etter satsene for lærlinger i tariffavtalen for frisører, som følges av de aller fleste lærebedrifter.

Eksempel

De fleste lærlinger har en læretid på to år. Det ene året er definert som opplæringsår, det andre er verdiskapingsår. Lønnen for lærlinger er knyttet til verdiskapingstiden, men lønnen er delt slik at du får noe lønn i hele læretiden, også det første læreåret. Lærlinger som har fullført VG2 – Frisørfag lønnes slik:

 1. året i bedrift: 35 % av laveste garantilønn for en svenn.
 2. året i bedrift: 65 % av laveste garantilønn for en svenn.

Til sammen utgjør lønnen ett års garantert minstelønn for en nyutdannet frisørsvenn.

Husk: Dette er lønn under utdanning.

I tillegg har du rett til lån og stipend fra Lånekassen hvis du fyller kravene for lærling.

 

LÅN OG STIPEND

Er du lærling med godkjent lærekontrakt kan du søke stipend og lån fra Lånekassen.

Godkjent lærekontrakt betyr at yrkesopplæringsnemnda, opplæringsavdelingen eller fagopplæringskontoret har godkjent den.

Mange private skoler tilbyr frisørutdanning som er godkjent av Lånekassen. Det er derfor smart å sjekke den skolen du ønsker å komme inn på før du søker.

 

Tilbake
ANNET INNHOLD