Ny STAMI-rapport om skulderbelastning hos frisører ved bruk av hårføner

NFVB har et kontinuerlig fokus på helse og trivsel hos frisørene, og vi har vært delaktige i et forskningsprosjekt der en ny type hårføner er analysert. Prosjektet har sammenliknet denne nye type føneren med tradisjonelle hårfønere.

I 2016 kom det i salg en profesjonell føner med en helt ny utforming sammenlignet med den typen håndholdte fønere som benyttes i frisørsalonger. I stedet for «pistolgrep» og et utblåsningsrør, har den nye føneren to utblåsningsrør som peker i motsatte retninger. Frisøren holder rundt det ene utblåsningsrøret og kan enkelt skifte utblåsningen mellom de to utblåsningsrørene (www.dualair.no).

Hensikten med nyskapningen er å gi frisøren mulighet til å føne kundens hår uten å holde overarmen mye ut fra kroppen. I prosjektet har en gruppe på 24 frisører etter et forhåndsbestemt skjema vekselsvis benyttet den nye føneren og sin vanlige tradisjonelle føner over en periode på ca 8-9

måneder. I løpet av denne perioden har frisørene ved tre anledninger fått påmontert måleutstyr som har registrert vinkelen på overarmene og aktiviteten i kappemusklene gjennom en hel arbeidsdag i salongen. Dette er gjort både en dag hvor de benyttet den nye føneren og en dag hvor de benyttet føneren de var vant med fra tidligere. I tillegg har de i lab på STAMI fønet på dukkehodehår med begge typer fønere. Gjennom hele prosjektperioden har frisørene rapportert om ev smerter og ubehag fra forskjellige deler av kroppen.

Resultatene viser at armen til hånden som holder føneren, holdes mindre andel av tiden betydelig ut fra kroppen (definert som mere enn 60°) når de bruker den nye føneren, både ved føning i salongen og ved føning på dukkehodehår i lab.

Utformingen av den nye føneren er meget forskjellig fra den tradisjonelle fønerdesignen frisørene er vant med og krever dermed betydelige endringer i arbeidsteknikk for å fungere etter forutsetningene.

Les hele rapporten her: Ny type føner

Tilbake
ANNET INNHOLD