Forsøksordning med opptak til bachelor i maske- og hårdesign med grunnlag i relevant fagbrev/svennebrev

Westerdals – Oslo ACT (nå tatt opp i Høyskolen Kristiania) har av Kunnskapsdepartementet fått innvilget en prøveordning der de kan ta opp søkere med relevant fagbrev eller svennebrev (y-vei) til bachelorstudium i maske- og hårdesign over tre opptak.

Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2018-03-23T12:53:29.0000000+00:00

Det betyr at dersom man har fagbrev som frisør eller som maskør/parykkmarker, gis det nå anledning til å søke et bachelorstudium ved Høyskolen Kristiania.

 

Første inntak er allerede skoleåret 2018-2019

 

For svenner som har tatt utdanningen gjennom Y-vei, vil det gis tilpasset intensiv undervisning i matematikk og norsk som er viktige redskapsfag for studiene.

 

NFVB jobber for å skape en høyere yrkesfaglig utdanning for frisører og hudpleiere, med vekt på frisør- og hudpleiefaget og tilhørende relevant kompetanse som f.eks. pedagogikk, didaktikk, psykososiale fag og integreringskompetanse i tillegg til merkantile fag som markedsføring, økonomi og ledelse. Vi ser på dette forsøksprogrammet som et interessant prosjekt der vi kan få en del erfaringer som kan komme til nytte i denne utviklingen.

 

Interessert selv eller har du ansatte som kan være interessert? Ta direkte kontakt med Høyskolen Kristiania ved Anne Lise Hagen Fredriksen, mobil 92469837 eller mail AnneLiseHagen.Fredriksen@kristiania.no

Tilbake
ANNET INNHOLD