iStock
iStock

Hvordan blir arbeidsgiver bundet av tariffavtale? Og blir man ubundet ved å melde seg ut av NFVB?


Vi nærmer oss nye tarifforhandlinger, her gir advokat Benedicte Prøis i vår landsforening NHO Service og Handel viktig informasjon om hvordan medlemmer skal forholde seg til en eventuell tariffbinding:

Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2018-02-09T13:27:05.0000000+00:00

Tariffbundet som medlem i NFVB/NHO?

Arbeidsgiver blir ikke bundet av tariffavtale ved å melde seg inn i NFVB/NHO. Forutsetningen for å bli bundet av en tariffavtale er at en av partene krever dette. I praksis skjer dette normalt gjennom krav fra arbeidstakersiden.

 

Arbeidstakere kan kreve tariffavtale uavhengig av om arbeidsgiver er medlem av en arbeidsgiverforening eller ikke. Dette er derfor ikke en forutsetning om medlemskap i NFVB/NHO for at arbeidsgiver kan bindes av en tariffavtale.

 

Dersom arbeidsgiver er medlem av NFVB/NHO reguleres tariffbinding av hovedavtalene, for eksempel Hovedavtalen mellom LO og NHO. Etter Hovedavtalen kreves det at en fagforening må organisere minst 10 % av arbeidstakerne i bedriften innenfor tariffområdet. Eksempelvis må Fagforbundet dermed organisere minst 10 % av de ansatte ved en frisørsalong for at Frisøroverenskomsten kan gjøres gjeldende. Dette forutsetter at Fagforbundet faktisk også fremmer et slikt krav.

 

Dersom arbeidsgiver ikke er medlem av NFVB/NHO reguleres imidlertid tariffkrav av arbeidstvistloven, som inneholder regler om forhandlinger og mekling i forbindelse med at man krever tariffavtale, tariffavtalers form og innhold, adgangen til å benytte arbeidskamp mv. Krav om 10 % organisasjonsgrad blant de ansatte gjelder ikke for uorganiserte arbeidsgivere. For å fremme krav om tariffavtale hos uorganiserte arbeidsgivere er det dermed tilstrekkelig med én organisert ansatt.   

 

Hvordan blir arbeidsgiver ubundet av tariffavtale?

En arbeidsgiver vil ikke bli ubundet av en tariffavtale ved å melde seg ut av NFVB/NHO, i så fall må tariffavtalen sies opp. Arbeidstakerne kan i slike situasjoner fortsatt kreve tariffavtale i tråd med reglene slik beskrevet over. Det vanlige er derfor at etablerte tariffavtaler reforhandles.

 

Hvordan kan arbeidsgiver unngå en eventuell streik?

Arbeidsgiver kan ikke unngå streik ved å melde seg ut av NFVB/NHO. Bakgrunnen for dette er at bedriften fortsatt vil være bundet av de tariffavtaler som gjaldt ved uttredelsen frem til avtalen løper ut. For bedrifter utenfor NHO som (fortsatt) er bundet av tariffavtale, har forbundene dessuten forpliktet seg til også å gi varsel og gjennomføre plassoppsigelse og plassfratredelse i samme omfang og fra samme tidspunkt.

 

I slike situasjoner er fordelen med å være medlem av NFVB/NHO at arbeidsgiver kan få bistand fra våre advokater. Dette gjelder i tillegg til annen løpende juridisk rådgivning ved behov.

Tilbake
ANNET INNHOLD