Styremedlemmene i NFVB er prosjekteier for hvert prosjekt og følger utviklingen i prosjektene tett. <br/>
Styremedlemmene i NFVB er prosjekteier for hvert prosjekt og følger utviklingen i prosjektene tett.

Prosjekt Autorisasjon av bedrifter: Trygghet og
omdømmebygging

Autorisasjon og sertifisering av bedrifter og frisører er ett av utviklingsprosjektene i NFVB Strategiprogram. Prosjektet er delt i to, med ett mandat med fremdriftsplan for autorisasjon av bedrifter, og ett for sertifisering av frisører. Prosjekt Autorisasjon av bedrifter er godt i gang etter å ha startet planleggingsfasen med en liten arbeidsgruppe. Hensikten med de første møtene var å sikre felles forståelse for oppdraget vi skal løse, samt konkretisere mandat og fremdriftsplan.

Krav og definisjoner må forankres

Prosjektet skal definere og anbefale kvalitetskrav som sier noe om bedriftens profesjonalitet og etablere dette som en autorisasjonsordning av bedrifter.  Kvalitetskravene skal være dokumenterbare.  Målsettingen er systematisk omdømmebygging og gi økt trygghet for kunde, medarbeider og eier.  Vi bygger videre på innsikt og arbeid som er gjort tidligere. Arbeidstilsynet har i samarbeid med bransjeorganisasjonene innenfor frisør, transport og renhold allerede utviklet et bransjetilpasset verktøy for risikovurdering som en del av det systematiske HMS-arbeidet som skal dokumenteres.  Det har vært gjennomført en pilot i Trondheim, og vi avventer tilbakemelding på denne. 

Et samarbeidsprosjekt

Prosjektet vil jobbe videre med å få innsikt i hva som finnes i dag, definere og utvikle gode verktøy i samarbeid med Frisørenes fagforening og aktuelle myndigheter.  Dette vil bidra til god dokumentasjon av kvalitetskrav for en autorisasjon av bedrifter.

En viktig strategipilar

Omdømmebygging er en av tre strategiske hovedpilarer for NFVB.  Frisør- og velværebransjen skal være en seriøs og attraktiv bransje med rettferdige rammevilkår, der bedriftene følger lover og regler, er lønnsomme og profesjonelle. I strategiperioden har NFVB som mål å utvikle en autorisasjonsordning som skal tilkjennegi virksomhetenes profesjonalitet. 

Landskonferansen begeistret bransjen 

Som man kan lese i magasinet FRISØR utgave 6-2018 så ble prosjektene satt på agendaen på Landskonferansen i Trondheim - med Begeistring!  Vi diskuterte og fikk mange innspill til videre arbeid i dette prosjektet og alle de andre spennende temaene i strategiprogrammet. Temaet engasjerer og bekrefter viktigheten av en definert standard for kvalitet i bransjen, samt sikre en god måte å dokumentere kravene på. Vi tar med oss forslag og inputs i det videre arbeidet med konkretisering av kvalitetskrav og hvordan dokumentere disse.

 

Har du spørsmål eller innspill til tema, ta gjerne kontakt med programansvarlig – vibeke.scheele.moe@nfvb.no

 

Tilbake
ANNET INNHOLD