FOTO : SHUTTERSTOCK
FOTO : SHUTTERSTOCK

Innfør gode håndrutiner

Har du opplevd rødhet, tørrhet, kløende blemmer eller hevelser på hendene i forbindelse med jobb? Da bør varsellampene blinke. - Ta vare på hendene dine. Små endringer i arbeidsrutinene gjør det mulig å unngå arbeidsrelaterte hudproblemer, poengterer overlege ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt, ph.d. Jose Hernán Alfonso.

Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2017-10-19T18:53:34.0000000+00:00

- Forebygging er det viktigste tiltaket for å unngå hudproblemer. Hanskebruk er et avgjørende, preventivt tiltak, og da anbefaler jeg akseleratorfrie nitrilhansker av god kvalitet. Men mange glemmer at hendene også trenger pleie i løpet av dagen. Jobber du mye med våtarbeid, så bruk hansker og smør hendene inn med parfymefri håndkrem på morgenen, etter våtarbeid og på kvelden for å opprettholde en sunn, beskyttende hudbarriere, oppfordrer Jose Hernán Alfonso.

VÅTARBEID KREVER TILTAK

Når huden utsettes for belastninger gjennom arbeidsdagen, vil den kunne reagere med kløe, rødhet, fortykket og avskallet hud med sprekker og sår. Hos noen kan det også oppstå kløende vannblemmer på siden av fingrene og i håndflaten. Huden klarer rett og slett ikke å reparere seg selv.


- Du er utsatt for å kunne få denne typen håndeksem når du jobber mye i vaskesonen. Vann og sjampo avfetter hendene og den beskyttende hudbarrieren blir ødelagt. Da blir huden lettere irritert. Vi snakker om en ikke-allergisk håndeksem. Men du kan også pådra deg allergisk håndeksem, når den beskyttende hudbarrieren er skadet og hendene kommer i kontakt med parfymert såpe og kjemikalier fra for eksempel hårfargeprodukter, permanent og hårkur. Er du så uheldig å bli allergisk mot et kjemisk stoff, så vil du være det resten av livet. Her gjelder altså føre-var-prinsippet, fastslår Jose Hernán Alfonso.

- Mitt bidrag til frisørbransjen er å kunne formidle kunnskap, så frisører kan ha en livslang karrierevei i en flott og spennende bransje. Salongeiere må ta tak i dette. Gode rutiner starter i læretiden, legger han til.

«Vann og sjampo avfetter hendene og den beskyttende hudbarrieren blir ødelagt. Da blir huden lettere irritert»


NIKKELFRIE SAKSER

Nikkelallergi er noe man må ta på alvor. Her finnes det enkle tiltak man kan ta i bruk.
- Ikke bruk ringer når du jobber med våtarbeid. Sakser kan også avgi nikkel, og man kan selv teste dette om dette er tilfelle. Det finnes enkle produkttester man kan kjøpe på apotek. Her vil man se om saksen avgir nikkel, forteller Jose Hernán Alfonso. Nikkelfrie sakser kan forebygge utvikling av nikkelallergi og dermed også annen allergi.

HANDLE RASKT

Basert på Statistisk Sentralbyrås Levekårsundersøkelse fra 2013, oppgir ca. 10 % av alle yrkesaktive i Norge at de har hudplager, og én av fem oppgir at plagene helt eller delvis skyldes jobben. Frisørbransjen er på topp når det gjelder innrapporterte tilfeller av kontakteksem, tett fulgt av servicepersonell i hotell og restaurantbransjen. Så her gjelder det å handle raskt hvis det oppstår problemer.


Ta kontakt med bedriftslegen eller fastlegen hvis du har problemer. En tidlig diagnose og behandling hjelper til å unngå at hudplagene blir langvarige, eller at du utvikler kroniske plager, poengterer overlege Jose Hernán Alfonso.

LYDHØRE ELEVER PÅ KUBEN VGS.

Prosjektet Sunne Hender, som er et samarbeidsprosjekt mellom NHO Handel og NHO Service, har fokus på bevisstgjøring av hanskebruk for elever, lærlinger og frisører for å unngå kontakt med kjemikalier. Gode rutiner ved våtarbeid står også på agendaen. Rett etter påske fikk elevene ved Kuben Vgs. i Oslo et besøk av representanter fra prosjektet.

- Det gjelder å starte tidlig for forebygge og unngå hudplager. Vi stilte derfor villig opp da lærere på Kuben Vgs. inviterte oss til å lære elevene om forebyggende tiltak mot hudplager og riktig hanskebruk, forteller HMS-rådgiver Kirsti Stokland i NHO Handel. Med på workshopen var et fagtungt team, blant annet Jose Hernán Alfonso, som foredro om hvilke utfordringer mye bruk av vann og kjemikalier utsetter huden for. Elevene fikk nyttige impulser, som de kan ta med seg videre i yrkeskarrieren.


- Tilbakemeldingene var så positive at dette er noe vi gjerne gjentar. Det er bare å ta kontakt med meg, så skal vi prøve å innpasse et skolebesøk i programmet, oppfordrer Kirsti Stokland. - Opplæringsprogrammet kan også gjennomføres ved bedriftsbesøk, hvis det er interesse for dette, legger hun til.

Sjekk også www.sunnehender.no. Her får du demonstrert hvordan du kan ta av hansker på en forsvarlig måte, så du unngår kontakt med kjemikalier. - Jeg vil også anbefale å se videoen «Dropper du hansker?», som også ligger på nettsiden, sier HMS-rådgiver Kirsti Stokland.


Interesserte kan ta kontakt med
Kirsti på tlf.: 23 08 87 62,
e-post: kirsti.stokland@nhohandel.no.

Tilbake
ANNET INNHOLD