Hvem fortjener Hedersprisen 2022?

Under Prisfesten 2022 på Clarion Hotel The Hub deles ut Hedersprisen til en person/bedrift/gruppe som har betydd mye for bransjen. Du kan nå nominere hvem som fortjener denne spesielle prisen. 

Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2021-11-10T15:03:50.0000000Z

Kjenner du en person, bedrift eller organisasjon innenfor frisør- og hudpleiebransjen som gjennom sitt virke og engasjement har vært med på å:

  • Løfte bransjen innenfor faglige områder og/eller bedriftsrelaterte områder.
  • Sette bransjen på kartet i media, eller på andre måter sørget for at det norske folk har fått et positivt syn på bransjen.

Arbeidet kan vært gjort lokalt, nasjonalt eller internasjonalt.


Uegennyttig arbeid for bransjen vektlegges i juryens vurdering. Arbeidet kan både ha foregått over et lengre tidsrom, eller at kandiaten har utmerket seg spesielt det siste året.


Forslag med begrunnelse sendes NFVB pr e-post til jankristian@nfvb.no.

Frist for innsending er 15. desember.


Reglementet

Tilbake
ANNET INNHOLD