- Vi ser at koronakrisen har økt fokuset på bruk av digitale løsninger. Det tror jeg bransjen vil nyte godt av, praktisk og forretningsmessig, også etter at korona-situasjonen er over, mener Pål Graham.
- Vi ser at koronakrisen har økt fokuset på bruk av digitale løsninger. Det tror jeg bransjen vil nyte godt av, praktisk og forretningsmessig, også etter at korona-situasjonen er over, mener Pål Graham.

Boost i nettbestillinger

 - Våren var en krevende periode, både for våre kunder og oss som leverandør. Men det løsnet mot sommeren, og vi opplevde et høyt trykk på leveranser. Det blir spennende å se utviklingen gjennom høsten, men vi synes at salongeierne har vært flinke til å håndtere koronasituasjonen, mener Frends-sjef Pål Graham.

 - For vår del har vi, av respekt for våre kunders situasjon, vært tilbakeholdne med oppsøkende salgsarbeid. Vi har ønsket at salongeiere skal få ro til å konsentrere seg om det viktige nå; nemlig å jobbe for å komme tilbake til «business as usual» etter koronanedstengningen.  Det positive har vært at forbrukerne har strømmet på etter gjenåpningen. Mange av våre kunder jobber med å administere ventelister på frisørtimer. Det lover godt for høsten, sier adm. direktør Pål Graham, Frends AS.

 - Det ser nå ut som om bransjen langt på vei har funnet løsninger og systemer tilpasset koronasituasjonen. For vår del har vi lansert en rekke smittevernsprodukter i vår nettbutikk, og vi opplever at våre kunder har innført smittvernrutiner på en god måte.

Salongsamarbeid om forretningsutvikling

Pål Graham er en teknologientusiast og Frends har i en årrekke jobbet med å utvikle nettbaserte bestillingsrutiner i samarbeid med dataleverandøren Vitec Fixit. Det er noe salongene har vist seg å sette pris på under korona-epidemien.

 - Vi ser at koronakrisen har trigget bruk av digitale løsninger. I juni kunne vi for første gang notere oss at ca. 50 % av bestillingene ble foretatt digitalt gjennom salongenes datasystemer.  Det er rekord. For vår del er dette en positiv utvikling for å sikre en god vareflyt, tilpasset salongenes behov. Vi vil heller bruke våre konsulenter til å jobbe med å få varer ut av salongen og til sluttbrukerne, enn å fylle opp hylllene. Jeg er overbevist om at vår rolle fremover vil dreie seg mer mot forretningsutvikling sammen med våre salongkunder, enn å bruke tid og krefter på å fylle hyllene i salongen, for å si det sånn.

Høstens kursrekke snart klar

Under koronakrisen har fysiske kurs blitt nedprioritert av smittevernhensyn. Men det betyr ikke at kursene er blitt satt på vent.

 - Vi vil fortløpende kjøre små arbeidskurs gjennom høsten, der vi vil bruke dukkehoder istedenfor modeller, og vi vil også lansere digitale kurs. Frisørene trenger faglig påfyll og oppdateringer, og vi må levere dette, selv om koronasituasjonen gjør det krevende for oss alle å gjennomføre alt vi kunne ønske oss, avrunder Pål Graham.


Opplæringsanvarlig, veileder, instruktør? Les her!
Tilbake
ANNET INNHOLD