Coach Anita Sundquist poengterer viktigheten av å sette seg nye mål.  Foto: Beate Willumsen
Coach Anita Sundquist poengterer viktigheten av å sette seg nye mål. Foto: Beate Willumsen

Vi skal lage en ny normal i hudpleiebransjen

 - Koronakrisen har ført til enorme endringer for hudpleiebransjen; mange av dem uforutsette og skumle. Men om vi skal klare å reise oss igjen, trenger vi gode, motiverende mål, sier coach Anita Sundquist.

- Det har blitt en hjertesak for meg å hjelpe hudpleiere med å nå sine mål, og la andre hudterapeuter få oppleve effekten av tankeendring.  Den siste tiden har allikevel vært en berg- og dalbane for alle i hudpleiebransjen. Noen dager er man topp motivert, andre er man trist over hvordan situasjonen har blitt.  Mange føler på presset om hvordan dette vil gå. Men jeg ser at covid-19 også kan gi muligheter. Det viktigste nå, er å respondere på virkeligheten. Hudpleiebransjen må lage en ny normal.

Vi trenger en ny trygghet

 - Hudpleiebransjen har vært vitne til en økonomisk katastrofe.  At vi har måttet stenge klinikkene kom som kastet mot oss. Hvordan vi håndterer krisen vil være forskjellig, men det er avgjørende for fremtiden.  For å finne frem til en ny løsning, er det først og fremst viktig å akseptere situasjonen. Det er krevende, men kriser kan løfte oss, gi oss nye vaner, og justere måten vi tenker på.

 - Det første vi må rette fokus mot, er å ta vare på oss selv.  Slik som på fly; vi må feste egen oksygenmaske før man hjelper sidemannen.  Først når vi selv tror på og viser at klinikken vår igjen er trygg, vil kundene tørre å komme tilbake.  Så vil også kundens hverdag bli bedre.

 - God kommunikasjon, å vise oppmerksomhet, og stifte tillit til kunden er alle viktige faktorer for å ta vare på businessen vår. Vi kan komme enda nærmere kundene i denne tiden med mye usikkerhet, men det forutsetter at vi selv er trygge.  Og da trenger vi tydelige mål.

Motivasjonen

 - For å hente motivasjon må du ha engasjement, for å finne engasjementet trenger du gode målsetninger. Da vil du få lyst til å gjøre endringene som trengs.  Se for deg hvor du vil at klinikken din skal ende, og hvilke mål som skal til for å komme dit.

 - Målet ditt kan være å ta bedre vare på deg selv. Eller det kan være å få ny kompetanse, for eksempel innen bedriftsledelse, økonomiforståelse eller noe annet du kan gjøre for å styrke driften av klinikken. Men spørsmålet du nå hele tiden må stille deg selv, er: Hvordan kan dette målet styrke klinikken din gjennom koronakrisen?

Nøkkelen til gode mål

- Et godt mål har to egenskaper; det er forankret og attraktivt.  At det er forankret, vil si at du har en presis forståelse av gapet mellom målet og der du står i dag. Dermed vil du kunne sette mål som ikke bare er fantastiske, men også realistiske.  Men for at målet skal være realistisk, må det også være attraktivt – så attraktivt at du yter ditt beste. Om målet ikke er attraktivt nok, må du gå tilbake og omformulere det. 

 - Samtidig må man avklare et tidspunkt målet skal være nådd. En deadline gir fokus og trygger den ekstra energien du har når du er på oppløpssiden mot målet. Men dette medfører at deadlinen er låst, og at man ikke kan skyve på fristen og utsette innsatsen. 

 - Det som skiller de som får resultater fra de som ikke får det, er at de ser hvilken ringvirkning måloppnåelsen vil få for deg og klinikken din. Gode mål sikrer at du holder fokus hele veien.

 - Fremtiden vil fortsette å forandre seg, og den har allerede forandret mye. Sett deg gode mål, for denne krisen skal hudpleiebransjen klare å komme igjennom. 

- Vi skal klare å lage en ny normal


Om Anita Sundquist

Utdannet hudterapeut og NLP Coach og har 30 års erfaring fra hudpleiebransjen.  Hun har studert hva som gjør at noen lykkes bedre enn andre og har utviklet kurset «Koden for å lykkes i hudpleiebransjen».  Hun jobber med rådgiving og coaching til de som trenger motivasjon for å lykkes bedre med sine klinikker. 

Artikkelen står på trykk i SALONG Hud & velvære nr. 2 2020

Du kan lese alle NFVBs magasiner HER. 


Tilbake
ANNET INNHOLD