HeadBrands Live

Nå kan du følge HeadBrands Live sendinger fra mandag til onsdag på Facebook og Instagram. - Vi tilbyr utdanning innen farge, klipp, barber og styling med HeadBrands egne educatere og internasjonale artister. Vi inviterer også til samtaler og snakker om nyheter fra bransjen, forteller Community and Content Manager Sabina McDowell i HeadBrands AB.


 - Oppstarten av HeadBrands Live startet i uke 13, og var et svar på Skandinavias lockdown som følge av koronapandemien. Vi ble tvunget til å stenge ned våre kurs og utdanningsprogram, men bestemte oss da for å tilby gratis utdanning til frisørene, som et motiverende lys i mørket. Live-sendingene fikk et stort gjennomslag og ble satt utrolig pris på av frisørene. Erfaringene er så positive, at vi ønsker å fortsette sendingene, selv om salongene nå åpner opp igjen, sier Sabine McDowell.

Kjøreplanen for kommende livesendinger, og tidligere ukers sendinger, finner du på

https://www.headbrands.no/kurs/headbrands-live/?utm_source=NFVB&utm_medium=Article&utm_campaign=HB_Live


Tilbake
ANNET INNHOLD