Vi må trekke lasset sammen

 - NFVB jobber nå med mange krevende prosjekter, som blir avgjørende for frisør- og velværebransjens fremtidsutsikter. Det er derfor med en stor grad av ydmykhet jeg har påtatt meg vervet som visepresident i NFVB, sier frisørmester Jørn Inge Næss. 

- Jeg vet ikke eksakt hvorfor valgkomiteen innstilte meg til vervet som visepresident etter å ha vært 3. vara i to perioder, men jeg regner med at en av grunnene var at man ønsket et balansert styre som representerer små og store bedrifter med en geografisk spredning. Jeg driver en salong med tre og et halvt årsverk i Skien, og representerer kanskje gjennomsnittssalongen i NFVB, sier Jørn Inge Næss med en kledelig beskjedenhet.

Svaret på hvorfor han rykket opp fra 3. vara til visepresidentvervet er selvfølgelig litt mer sammensatt. Jørn Inge Næss er en samfunnsengasjert person som har hatt flere tunge styreverv i næringslivet. Han har også en bred politisk erfaring, og et kontaktnett som strekker seg inn i stortingssalen. Ikke minst, han brenner for frisørfaget og bransjen, og er villig til å påta seg samfunnsnyttige verv.

Tidlig krøkes…

Mens enkelte havner i frisøryrket uten å ha noen familære bånd, eller venner som praktiserer yrket, er Jørn Inge Næss bærer av en tradisjon. Familien drev fem frisørsalonger i Skien, og yrkesvalget var lett, bedyrer han.
 - Jeg er nærmest født inn i frisøryrket, og elsker faget og bransjen. Det var aldri tvil om at jeg skulle drive en egen salong. Dette er verdens beste yrke. Men jeg kastet meg kanskje ut på dypt vann litt tidlig i karrieren, da jeg startet Næss Frisør AS som 22-åring. Det var en tøff, men spennende oppstart.

Politisk engasjert

 - Politikken tok meg også tidlig.  Jeg ble faktisk valgt inn i bystyret i Skien for Frp i 1987, i en alder av 20 år. Det ble en bratt læringskurve for en 20-åring. Men det er spennende å jobbe politisk, og jeg sitter fortstatt i bystyret i Skien som Frp-representant. Det går greit tidsmessig, selv om jeg ikke har fritidsproblemer, for å si det sånn. Jeg har funnet en 50/50 balanse mellom å drive Næss Frisør og jobbe med politikk. Dette har jeg levd med i 33 år.
 - Men det var en periode hvor det ble litt ekstra spennende. Jeg var fylkesformann i Telemark Frp og rykket opp til 2. plass som kandidat på valg til stortingslisten. Jeg risikerte med dette å kunne bli stand-in for Bård Hoksrud, som da var statssekretær. Da måtte jeg tenke meg om. Var dette noe jeg ville?  Jeg gikk meg noen turer i skogen, og kom til at jeg ikke ville legge saksen på hylla og vie meg fullt og helt til politikken. Det har jeg aldri angret på. Jeg har en dedikert pasjon for faget og et sterkt ønske om å jobbe med kunder i salongen.  Så jeg er glad for at ting ble landet uten meg, fastslår Jørn Inge, og legger til følgende;
 - Jeg har et godt nettverk og håper mine politiske kontakter på Stortinget kan være til nytte for NFVB, i den grad vi trenger det.

Kamp mot svart arbeid

Jørn Inge har lang fartstid i bransjen, og ser flere utviklingstrekk som uroer ham.
 - Det ble tatt et krafttak mot svart arbeid på 90-tallet, blant annet ble det krav om elektroniske kassa­apparater i salongene. Det var helt nødvendig. I dag er mye regulert gjennom bruk av datasystemer. Men selv om NFVBs medlemmer og resten av den seriøse delen av bransjen følger lover og regler, har det utviklet seg et marked der folk uten frisørfaglig bakgrunn har startet opp salonger på løpende bånd. Det er en overetablering av salonger, og prisene forteller at det drives svart. Dette må vi stoppe, fastslår Jørn Inge.

Må løfte i flokk

 - Skal vi tiltrekke oss unge mennesker, og ha lønns- og arbeidsbetingelser som gjør at flere kan stå lenger i yrket, trenger vi å bygge en sunn og seriøs bransje, med et godt omdømme. Da må vi løfte i flokk. Organisasjonsgraden blant salongeiere og ansatte er i dag for lav.  Vi trenger flere medlemmer og tillitsvalgte, som tar samfunnsansvar og engasjerer seg i bransjeutviklingen.  Uten å løfte en pekefinger, vil jeg si at det er mange «gratispassasjerer» som nyter godt av NFVBs arbeid, som ikke er med på spleiselaget. Min oppfordring til salongeiere er at bransjen nå må samle seg om NFVB og bidra med kontingent, så vi får jobbet skikkelig med saker og utviklingsprosjekter som vi alle nyter godt av.

Større trykk på viktige saker

På spørsmål om han kan konkretisere noen prosjekter, svarer han slik;
 - Jeg kan ikke gå inn på alt, men vil som eksempel trekke frem utviklingen av en autorisasjonsordning for bransjen. Det vil gi et ekstra kvalitetsstempel og bidra til en positiv omdømmebygging. Etter min mening er dette helt nødvendig. Jeg vil også nevne utdanningspolitikk, i form av prosjektet «Svennebrev med fordypning», samt prosjektet «Integrering starter i bedrift».  Ikke minst vil jeg trekke frem kompetansebygging gjennom NFVBs nye lederprogram, der to kull nå er fulltegnet og i gang.

NFVB er hjertet i bransjen 

Jørn Inge er selv styreleder i Hår1 Kjeden, men han mener ikke at medlemskap i slike kjeder bør være en unnskyldning for ikke å betale kontingent til NFVB.
 - Kjedene, det være seg HeadQuarter, Hår1 eller Vox, fokuserer på å gi medlemmene økonomiske innkjøpsfordeler og bidra til forretningsmessig utvikling. Men ingen av dem kan erstatte det arbeidet som gjøres av NFVB. Det politiske arbeidet, tarifforhandlinger, utdanningspolitikk og næringspolitiske spørsmål kan bare frontes av en bransjeorganisasjon. Vår tilknytning til NHO gir dette ekstra kraft.
 - NFVB har som visjon «Vi skal skape en bedre hverdag for våre medlemmer». Det krever langsiktig jobbing og forutsigbar finansiering. Flere medlemmer gir oss større gjennomføringskraft, og vil også på sikt være et bidrag til at alle får lavere kontingent. Min anbefaling er å bruke NFVB.no, her kan du få en løpende oversikt over hva vi jobber med og aktuelle aktiviteter og nyheter fra bransjen.

Ny energi

På NFVBs landsmøte i oktober gikk fem styremedlemmer av, som følge av å ha sittet i maksperioden på seks år. Jørn Inge og Merethe Kjellnes «rykket opp» fra sine varaposisjoner, mens tre nye kom direkte inn.
 - Nå har vi et nytt styre med flere nye, yngre medlemmer. Det lover godt for å utvikle NFVB i kommende periode. Espen er en fantastisk president, og jeg skal støtte ham så godt jeg kan og bidra med det jeg har av erfaring og kunnskap, avrunder Jørn Inge. 

Tilbake
ANNET INNHOLD