- Jeg ønsker at vi utvikler og forbedrer oss på hvordan digitale verktøy skal brukes og vil virke best for oss, sier NFVB-president Espen Sævold.
- Jeg ønsker at vi utvikler og forbedrer oss på hvordan digitale verktøy skal brukes og vil virke best for oss, sier NFVB-president Espen Sævold.

Fremtiden blir digital

 - Jeg har levd over halvparten av livet og er nærmest oppvokst med denne påstanden: Fremtiden blir digital.  Da jeg åpnet årets digitale landskonferanse kom det over meg at dette er fremtiden, fremtiden er , sier NFVB-president Espen Sævold.

Årets scene: Stå foran et kamera med kun administrasjonen og styret rundt meg.  Ingen andre i salen, ingen høy puls for det å snakke foran mange mennesker. Ingen fjes som nikker bekreftende, eller skremmende blikk fra uenige sjeler. Bare meg og mitt indre.  Snakker jeg fort?  Er jeg tydelig?  Ser jeg nok i kamera?

Det viktigste er møteplasser

At over hundre medlemmer valgte å delta på årets digitale landskonferanse gleder meg. Det betyr at mange engasjerer seg i fremtidens NFVB. Jeg opplevde at den digitale plattformen med gruppearbeid og digitale presentasjoner var vellykket. Det er selvfølgelig mange forbedringspunkter, og det kommer til å bli nok av muligheter til å lage bedre digitale møteplasser fremover. Fremtiden er her når det gjelder upersonlige møteplasser. Det gjør også våre personlige arbeidsplasser enda mer kjærkomne og viktige i den fremtiden som venter oss. 

Lokale utfordringer

Regionale møteplasser vil kanskje bli de viktigste møteplassene vi har i fremtiden. Koronaproblematikken synliggjør dette.  Jeg er i Bergen og holder i disse dager på med permitteringsvarsel for andre gang i år for min bedrift.  Smitten har blusset opp igjen.  Byrådet har lagt lokale innstramminger på hvordan folks ferdsel skal foregå.  Med den effekt at folk skal være hjemme mest mulig – samtidig som bedriftene skal holde åpent!

En kollega av meg er i en helt annen del av landet. Han merker ikke noe til dette. Der er det ingen smitte, og folk ferdes nesten som normalt. Han lurer på hvordan han skal skaffe flere medarbeidere!

Dette er eksempler fra siste ukes hendelser som gjør at fremtidens NFVB må ha sterk nasjonal styring, men regioner som tar ansvar og kan håndtere lokale utfordringer.  Jeg er også glad for at jeg gjennom mitt lokale nettverk har gode kollegaer som jeg kan sparre med i utfordrende tider.

Digitale møteplasser: Medlemskommunikasjon på digitale plattformer kan skape en ny dynamikk, poengterer NFVB-president Espen Sævold.  

Skaff deg ny kompetanse

Digitale møter lokalt og nasjonalt, landsmøte, landskonferanse, landsdelskonferanse eller regionkonferanser i den formen som ble avholdt under vår landskonferanse: Jeg ønsker at vi utvikler og forbedrer oss på hvordan dette verktøyet skal brukes og vil virke best for oss.  Jeg oppfordrer til at du benytter deg av bransjeprogrammets muligheter til å bli bedre digital – gratis.  Du vil få bruk for det!

Kunnskap til vedtak

Jeg er forventningsfull med tanke på de vedtakene vi skal ta på landsmøtet i mars neste år. Tilbakemeldingene fra gruppearbeidene på landskonferansen har gitt administrasjonen gode, konkrete saker å jobbe frem.  Det at vi er blitt digitale gjør at vi kan ha tett oppfølging med medlemmer og ressurser underveis, og avklare eventuell usikkerhet før vedtakene utformes. Summen av dette forutsetter kloke og gode valg for fortsettelsen av NFVB.


Kjære medlemmer og bransjekolleger!  Det er svært utfordrende tider vi lever i, og det er nå det er viktig at vi virkelig står sammen!  Takk for at du er med på å skape en trygg fremtid for bransjen vår!


Artikkelen er publisert som leder i FRISØR nr. 4 2020.

 

Tilbake
ANNET INNHOLD