Fay Skogstad, markeds- og fagansvarlig i Adam og Eva Skole og Akademi, og markedsføringsansvarlig i Adam og Eva Gruppen, Oddmund J.H. Olsen. Duoen holder trykket oppe og har fokus på å løfte frem egne medarbeidere og bygge relasjoner til Adam og Evas kunder.  <br/>
Fay Skogstad, markeds- og fagansvarlig i Adam og Eva Skole og Akademi, og markedsføringsansvarlig i Adam og Eva Gruppen, Oddmund J.H. Olsen. Duoen holder trykket oppe og har fokus på å løfte frem egne medarbeidere og bygge relasjoner til Adam og Evas kunder.

Sosiale medier avgjørende for suksessen

 - Vi har jobbet dedikert med utviklingen av sosiale medier. Det er avgjørende for å oss å lykkes med dette på flere nivåer. Nå har vi to interne personer som jobber med dette, Fay Skogstad og Oddmund Olsen, begge med lang fartstid fra Adam og Eva. De har vårt DNA under huden, og jeg føler meg trygg på at de greier å formidle vårt budskap, sier Adam og Eva gründer Øistein Bjørndal.

 

- I Adam og Eva dyrkes individualiteten, og hver salong har sin distinkte identitet. Men mangfoldet og identiteten samles av felles verdier på hvem vi er og en tydelig retning på hvor vi skal, oppsummerer Oddmund Olsen. Både Oddmund og Fay synes det er en krevende, men spennende oppgave å utvikle Adam og Eva Gruppens identitet på sosiale medier.
 
- Vi jobber mye med synlighet på sosiale medier og tilgjengelighet på nett. Det er en spennende jobb, fordi vi hele tiden er i bevegelse og lærer nye ting. Jeg vil dele arbeidet i en ekstern og en intern del, sier Oddmund.
 - Den eksterne delen går på å stimulere følgere og kunder til å bli inspirert og booke timer. Det er et viktig arbeid. Man kan bruke store summer på digitale annonser og sponset synlighet, men det blir en avveining. Til syvende og sist er det viktig å måle effekten av det man driver på med, for eksempel i form av bookinger. Det finnes verktøy som viser hvor lenge folk er inne på våre nettsider og hvilke handlinger dette utløser. Men det finnes ikke noen fasit, så vi må prøve oss frem og utvikle oss kontinuerlig. De sosiale kanalene er i utvikling og vi må følge med. 

- Instagram betyr mye internt, og jeg jobber mye med å løfte frem det som gjøres av arbeider internt, skyter Fay Skogstad inn. Hun har ansvaret for Adam og Evas Instagramkonto. 
- Mye av det vi gjør er teknoligidrevet. Vi er opptatt av å bruke verktøy for å se hva vi gjør riktig og hvilken effekt de ulike aktivitetene har. Men overordnet prøver vi å holde en rød tråd gjennom det vi driver med.

Kontinuerlig jobbing

Det er ikke alle som føler de har kapasitet til å gjøre en innsats på sosiale medier. Kanskje strekker ikke tiden til. Men Oddmund mener alle salongeiere må gjøre et bevisst valg om de skal jobbe med sosiale medier, for det krever kontinuerlig oppfølgning.
 - Hvis jeg skal gi et par råd, må det være at man lager en strategi på hva man skal gjøre, når og hvorfor. Jobbe planmessig og løfte frem sine fortrinn. Kanskje skal man ikke være til stede på alle plattformer. Det er også slik at det kan være en lang vei fra klikk til butikk. Prøv ut ting og konsentrer deg om det viktige og det som engasjerer brukerne. Hvis du kontinuerlig fyller på med nyheter, da blir det en historiefortelling, og det kan være bra. Men julen varer ikke helt til påsken, så det må fylles på med nytt stoff.

- Vi får mange bestillinger og henvendelser på våre plattformer, så aktivitetene og synligheten på nett og i sosiale medier er blitt veldig viktig for Adam og Eva Gruppen, fastslår Oddmund.


Tilbake
ANNET INNHOLD