- Som leder må du være observant, inkluderende og raus. Det er ikke nok å være flink med mennesker. Du må også være bevisst forskjellene, sier Jon Morten Melhus.
- Som leder må du være observant, inkluderende og raus. Det er ikke nok å være flink med mennesker. Du må også være bevisst forskjellene, sier Jon Morten Melhus.

Foredrag på Hår & Skjønnhet: Vær en lur leder!

- Lederens fremste oppgave er å få de ansatte til å mestre jobben sin. De må bli sett, hørt og involvert. De mellommenneskelige faktorer er like viktige som de faglige, sier Jon Morten Melhus. Han driver firmaet Humor & Lønnsomhet, og holder bejublede foredrag om Begeistringsledelse.

NFVB benyttet Melhus som foredragsholder og konferansier på landskonferansen sist høst, og responsen var svært god. Nå vil han begeistre flere på Hår & Skjønnhet.

«Myk» ledelse er lønnsomt!

En god frisør er ikke nødvendigvis en god leder. Ledelse er et fagområde med mange omfattende elementer, og noe som mange studerer i mange år i ulike studier. Men ledelse handler også mye om å se og lytte til mennesker. Der har mange frisører bygget uvurderlig kunnskap over tid. - Som leder må du være observant, inkluderende og raus. Det er ikke nok å være flink med mennesker. Du må også være bevisst forskjellene. Du må bruke kunnskapen, se sammenhenger og skape resultater. - Før snakket vi om transaksjonsledelse: Man byttet utførte tjenester mot lønn. Den moderne leder praktiserer transformasjonsledelse. Man utvikler selvstyrte medarbeidere, som har tillit til å ta ansvar for definerte oppgaver, og som får veiledning og kunnskap til å mestre oppgaven. - All forskning viser at det helt entydig er «myk» ledelse som lønner seg. Dikterende sjefer kan kanskje skape gode resultater på kort sikt, men over tid er det helt klart inkluderende lederskap som vinner.

Fornøyde ansatte bygger godt omdømme

Hvis vi ser på vår egen bransje og de bedrifter som har vært nominert til og vunnet Årets Frisørbedrift/konsern gjennom årene, så kan mye oppsummeres gjennom ett ord: Teamwork! Har du høy turnover blant de ansatte, høyt sykefravær og lave lønninger burde alarmklokkene ringe.  Motsatt så bygger motiverte medarbeidere et momentum, der de ser frem til å møte på jobb hver dag for å nå både egne og bedriftens mål. - Et godt omdømme er bedriftens viktigste verdi. Det skapes i stor grad ved at bedriftens omgivelser oppfatter at de ansatte trives på jobben. Man merker det fort på smilene, kommentarene og opplevelsen i salongen. Det er enormt viktig at medarbeidere føler seg trygge, både med jobben de utfører og i sin tilhørighet i bedriften. - Kjenn dine medarbeidere og vit hva som er viktig for dem. Ros med det som er viktig for den enkelte. Det holder ikke med en medarbeidersamtale en gang i år. Det er den daglige kommunikasjonen som teller. Du må SE ulike personligheter, livsfaser og hendelser. Ledere skal være tydelig positivt tilstede.

Kjenn dine medarbeidere og vit hva som er viktig for dem. Ros med det som er viktig for den enkelte.

Tenk positivitet – fra start til slutt

Om noen skulle velge å slutte, så vit hvorfor de slutter. Det er gjerne på grunn av 1) Sjefen!  2) Arbeidsoppgaver/lønn og 3) Arbeidsmiljøet. I frisørbransjen kan det ofte være at man vil begynne for seg selv.  Uansett så skaper du trygghet blant andre ansatte ved å snakke pent om de som slutter også. Alle kommentarer vil bli spredd som ringer i vannet, både negative og positive. - Jeg vil også legge til at du bør starte med å glede den ansatte fra før vedkommende begynner. Ønsk de velkommen FØR de begynner, gjerne med tilsendte blomster og et «vi gleder oss til å jobbe med deg».

Humørspredere

 - Forbausende mange er gammeldagse sjefer. Ledelse er langt mer enn styring og kontroll. Ledere bør være glad i mennesker, legge til rette for god livskvalitet også på jobben.  Det er rett og slett god økonomi i trivsel. Sjefen behøver ikke være morsom, men må tillate at humor kan blomstre. Humørsprederne har en særdeles viktig personalfunksjon. Begeistringsledelse er skapende ledelse, poengterer Jon Morten Melhus.  Vi kan love at du selv vil bli begeistret på hans seminar på Hår & Skjønnhet.

Jon Morten Melhus belyser viktigheten av humor og begeistring på jobben. Begeistringsledelse handler om hvordan lederen best skal få gode resultater og prestasjoner gjennom å motivere og inspirere sine medarbeidere.  Det er vanligvis medarbeidernes motivasjon og entusiasme som bestemmer om virksomheten lykkes eller ikke i sin bransje.

 


 

Tilbake
ANNET INNHOLD