Frisør er en vekstbransje!
Frisør er en vekstbransje!

Økt vekst for frisering og skjønnhetspleie!

Nye tall fra 2016 viser at bedrifter innenfor næring frisering og annen skjønnhetspleie har hatt en omsetning på 10,3 milliarder kroner som er en moderat vekst på 4,2 prosent i forhold til 2015.

Næringen har hatt en stabil utvikling til tross for økonomisk usikkerhet, viser nye tall fra "Annen tjenesteyting, strukturstatistikk". De 8620 bedrifter sysselsatte 18 615 personer, hvilket utgjør 1,3 prosent økning i forhold til 2015. 

96.02 Frisering og annen skjønnhetspleie

Antall foretak

Sysselsatte personer

Omsetning (mill. kr)

Lønnskostnader (mill. kr)

Produksjonsverdi (mill. kr)

Bearbeidingsverdi (mill. kr)

Bruttoinvesteringer (mill. kr)

2015

8 091

18 377

9 871,3

4 113,0

9 249,1

6 059,6

102,3

2016

8 312

18 611

10 292,3

4 315,7

9 494,9

6 286,2

134,8

 

Tilbake
ANNET INNHOLD