Frisører og søndagsarbeid 2019

Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2019-12-03T11:55:28.0000000Z

 Som kjent er NHO Service og Handel og Fagforbundet uenig i forståelsen av reglene omkring søndagsåpne frisørsalonger før jul.

Partene har blitt enige om i fellesskap å rette en henvendelse til departementet for å få deres syn på lovligheten av søndagsarbeid for frisører i desember måned.

Dette er sendt til Arbeidstilsynet - avventer tilbakemelding. 

 

I påvente av en slik avklaring kan arbeidsgiver/arbeidstaker forholde seg på følgende måte:

 

  • Frisørsalonger kan holde åpent de tre siste søndagene før jul (8., 15. og 22. desember 2019).
  • I frisørsalongene kan det arbeides slik de har gjort tidligere.
  • I frisørsalonger som ikke er bundet av Frisøroverenskomsten må adgangen til å pålegge søndagsarbeid vurderes konkret i hvert tilfelle.
  • I frisørsalonger bundet av Frisøroverenskomsten, skal arbeid på søndager være frivillig og drøftes med tillitsvalgte, samt avtales skriftlig, se punkt 4.5.

 

 Ved usikkerhet om søndagsarbeid, kan både arbeidsgiver og arbeidstaker ta kontakt med sine respektive foreninger for juridisk bistand.

 

Vi oppfordrer alle til å forsøke å finne omforente og gode løsninger.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Fagforbundet og NHO Service og Handel /NFVB

Tilbake
ANNET INNHOLD