Styremedlem Linda Jørgensen er «prosjekteier» for Fagbrev Hudpleie i NFVB. Hun roser NOKUT for å åpne for godkjenning av fagutdanningen for utenlandske hudpleiere.
Styremedlem Linda Jørgensen er «prosjekteier» for Fagbrev Hudpleie i NFVB. Hun roser NOKUT for å åpne for godkjenning av fagutdanningen for utenlandske hudpleiere.

NOKUT setter fagutdanningen under lupen

- Fra oktober 2018 er det mulig for hudpleiere med utdanning fra utlandet å søke NOKUT om å få godkjent utdanningen i henhold til den norske læreplanen. Jeg vil oppfordre alle hudpleiere med utenlandsk utdanning på vgs-nivå og arbeidsgivere til å benytte seg av denne muligheten. Det bidrar til å gi aksept for utenlandsk utdanning i den norske hudpleiebransjen, poengterer styremedlem Linda Jørgensen i NFVB.

 - Det finnes mange solide utdanninger innen vårt fag i andre land. Utfordringen er at vi i Norge ikke vet hvordan den er sammenlignet mot norsk læreplan, og innholdet i utdanningen kan variere fra land til land.

 - Som sakkyndige vurderer vi om den utenlandske utdanningen kan sidestilles med den norske utdanningen. Vi sammenligner den norske Vgs-3 læreplanen opp mot søkers læreplan. Det at NOKUT nå åpner for å godkjenne utenlandske utdanninger, er et positivt skritt i retning av å kvalitetssikre utdanningsnivået på yrkesutøvere innen hudpleie. På sikt vil det også gi anerkjennelse til andre lands yrkesfag, fastslår Linda Jørgensen.

Vil være døråpner

For å sikre at utdanningen er i samsvar med norske læreplaner, har NOKUT oppnevnt sakkyndige innen ulike fagområder som jobber med faglige vurderinger av kvalifikasjonene som inngår i godkjen-ningsordningen. Som sakkyndig sitter re­­pre­sentanter fra arbeidstager- og ar­-beids­giversiden. De 5 sakkyndige for hudpleieutdanningen er; Ann Louise Brurås fra Frisør- og Hudpleieinstituttet i Bergen, Anne Grete Tjåland fra Jåttå Vgs, Line Halvorsrud Bergersen fra Nannestad Vgs, Laila E. Fure fra NKHF, samt Linda Jørgensen, styremedlem i NFVB.

 - Det er kun hudpleiere fra utenlandske offentlige skoler vi kan vurdere. Det vi ser på er de godkjente læreplanene fra de respektive land fra den perioden hudpleieren ble utdannet, og sammenligner disse med norske læreplaner Vgs-3.  NOKUT innhenter all nødvendig  dokumentasjon fra søkers hjemland og læreplaner. Vi som sakkyndige vet ikke med hensyn til personvernregler hvem søker er eller hvor søker arbeider. Alt blir behandlet konfidensielt, fremholder Linda Jørgensen. 

 - Vi har gjort noen prøvecase og har sett at det er mye bra. Jeg vil påpeke at de som søker og blir godkjent også er en døråpner for andre. Har vi godkjent utdanningen for én hudpleier fra ett land, vil andre automatisk bli godkjent hvis de har samme læreplan som tidligere søkere. Jeg vil derfor oppfordre hudpleiere med utenlandsk utdanning til å bidra til å søke om godkjenning. Det kan man gjøre ved å gå inn på NOKUTs hjemmesider, der får man også opplysninger om hvordan man skal gå frem.

Ett skritt på veien mot fagbrev

 - Vi jobber nå for et fagbrev for hudpleiere på linje med andre yrkesfag. Nå settes det også i gang et arbeid med å utarbeide nye læreplaner for hudpleielinjen Vgs-3. Når vi får etablert fagbrev for hudpleiere kan arbeidet med å se på videreutdanning eller fordypningsfag starte, og mulig vi kan se på nye utdanningstitler som mesterbrev, off.godkjent helsepersonell, osv. Vi tenker stort og setter ingen begrensninger i det arbeidet vi holder på med nå, men må være tålmodige og langsiktige. Derfor er det viktig at hudpleiebransjen støtter opp om NFVBs arbeid for å få dette på plass, avrunder Linda. 

 

Tilbake
ANNET INNHOLD