Magasinet SALONG utgave 4-2018 byr på hyggelig lesning om behandlingstrender, nye produkter og litt av hvert om det som skjer i bransjen.<br/>
Magasinet SALONG utgave 4-2018 byr på hyggelig lesning om behandlingstrender, nye produkter og litt av hvert om det som skjer i bransjen.

«Jeg brenner for faget…»

Jo, jeg har hørt ovenstående sitat rimelig mange ganger fra bransjens fagfolk. Det er vel noe absolutt alle fagfolk mener – de burde i hvert fall det! For hvis du helt frivillig har tatt en fagutdannelse, fått deg jobb i en tilhørende bransje, og fortsatt trives med yrkesvalget – da burde du brenne for jobben. Du skal tross alt bruke store deler av ditt liv der!

Likevel forundres jeg stadig av passiviteten til mange fagutøvere. De fleste deltar ikke i fora der bransjeutvikling diskuteres, de bidrar ikke med en stemme til bransjens organisasjoner. Og fagfolk burde vite at jobbhverdagen handler om mer enn fag. Det er lover og regler, skatter og avgifter, kunder og medarbeidere, konkurranse mot både seriøse og useriøse.

NFVB har nettopp gjennomført årets landskonferanse, med mange innspill til forbundets pågående prosjekter. Fagbrev Hudpleie er ett av prosjektene, og NFVB er i posisjon til å drive frem det bransjen ønsker – men da må også noen fortelle oss nettopp det! Før landskonferansen avholdt NFVB en hudpleiekonferanse i NHO-bygget i Oslo. Der ble det tatt opp temaer som direkte berører salongdriften, fra GDPR-forordninger og netthandel til hvor grensen går mellom tradisjonell og medisinsk hudpleie. Dette kan du lese mer om i dette magasinet.

 

Tilbake til innledningen: Brenner du for faget? Hva gjør du for at bransjen skal være en attraktiv arbeidsplass i hele din karrierefremtid? NFVB og NHO er et treffpunkt for engasjerte bedriftsledere. Bruk din faglige yrkesstolthet til å ta ansvar for at dette også i fremtiden skal være en bransje man kan brenne for. Det var oppropet og oppfordringen til å sette handling til ordene. Nå kan du gå over til magasinlesningen, som også byr på hyggelig lesning om behandlingstrender, nye produkter og litt av hvert om det som skjer i bransjen.

 

 God fornøyelse!


Tilbake
ANNET INNHOLD