Deltagere fra hele landet hadde tatt turen til Oslo 1.oktober og til NFVBs første hudpleiekonferanse.
Deltagere fra hele landet hadde tatt turen til Oslo 1.oktober og til NFVBs første hudpleiekonferanse.

NFVB Hudpleiekonferansen 2018: Verdifull informasjon
for salongledere

Hvordan skal du forholde deg til de nye personvernreglene? Er det egentlig nødvendig med nettsalg? Og hva skal til for å lykkes i vår bransje? Dette, og enda mer, ble tatt opp da NFVB inviterte til en nyttig og tankevekkende høstkonferanse for hudpleiebedrifter.

Deltagere fra hele landet hadde tatt turen til Oslo 1.oktober og til NFVBs første konferanse av dette slaget. Og stemningen var udelt positiv. Flere interessante foredragsholdere, både fra NHO og hudpleiebransjen, holdt engasjerende og lærerike innlegg. 

What’s in it for me?

Administrerende direktør i NHO Service og Handel, Anne Cecilie Kaltenborn innledet dagen med å fortelle litt om hvordan NHO jobber og hva det egentlig innebærer å være medlem i Norges største bedriftsorganisasjon. - NHO er et støtteapparat for næringslivet i Norge, og vårt mål er å jobbe med næringsliv som skal gi gode arbeidsplasser.  Som medlem i NHO/NFVB vil du alltid ha en samarbeidspartner i ryggen, poengterte Kaltenborn. - Vi tilbyr kurs, møteplasser og juridisk bistand. Hvis du driver en liten bedrift, har du nødvendigvis ikke alt «inhouse», sånn som et stort konsern har. Da trenger du kanskje en advokat du kan ringe til. Du trenger kanskje et sted hvor du kan spørre om ting og få råd. Og ikke minst; et sted hvor du får tak i håndbøker og kontrakter som du måtte trenge i ulike arbeidssituasjoner. I tillegg kjører vi kurs i stor bredde. 

Til stede for næringslivet

Kaltenborn presiserte at NHO har regionskontorer over hele landet, noe som gjør det enkelt for alle medlemsbedriftene å nå dem.

 - NHO er den største arbeidsgiverforeningen i Norge, og våre regionskontorer sørger for at det ikke er så langt til noen å snakke med. Vi er til stede for næringslivet for å gi politisk gjennomslag når vi ser at det kommer lovendringer, for eksempel i arbeidsmiljøloven, eller skatteregler som gjør at vi trenger politisk gjennomslag for å bli hørt. Der er vi sterke, avsluttet hun.

Profesjonaliserer bransjen. NFVB jobber sammen med NHO for å løfte bransjens omdømme. Blant annet jobbes det med fagbrev og autorisasjon, og man tilbyr medlemsbedriftene advokatbistand og lederkurs.

Kompetansebygging og utvikling av faget

Vibeke Scheele Moe, som er ansvarlig for det strategiske utviklingsprogrammet til NFVB, snakket om hvordan NFVB jobber med kompetansebygging og synliggjøring av hudpleiefaget. Det ble i 2017 laget en strategiplan frem mot 2025, og deretter ble det satt ned 11 utviklingsprosjekter. Til disse har NFVB dannet prosjektgrupper hvor man har knyttet til seg nøkkelpersoner fra bransjen og fra medlemsbedriftene for å sikre god kompetanse inn i prosjektene. - De tre strategiske hovedpilarene vi følger er 1) utdanning og kompetanse, 2) verving og medlemspleie og 3) omdømmebygging. Når det gjelder utdanning og kompetanse jobber vi med skoler og utdanningsinstitusjoner for å sikre det som bransjen har behov for i fremtiden. Vi jobber blant annet mot skoler og utdanningssteder for å få til fagbrev innen hudpleie. Vi jobber også tett sammen med utdanningsdepartementet. Vi ser det skjer mye i markedet, og det er viktig at vi også utvikler oss og er tilpasset det som skjer i fremtiden. Å få de rette talentene inn i faget er en viktig del av vårt arbeid. Scheele Moe kom også inn på konkurranse som rekrutteringsarena. - Frisører og negledesignere har konkurranser som en viktig rekrutterings- og utviklingsarena. Sånn kan det også bli innen hudpleie. I år arrangerte vi NM i hudpleie for første gang. Da hadde vi åtte deltagere. Vi håper enda flere melder seg på til neste år. Konkurranser er en måte å synliggjøre faget på. Og ikke minst; en måte å rekruttere flinke folk på og beholde dem i bransjen, sa hun.

Personvern og markedsføring

 - Du kan ikke drive en bedrift uten å ta personvern på alvor, sa advokat Kirsti Stokland. Hun forklarte at det er du som bedriftseier som er ansvarlig for at databehandlingssystemet du bruker er trygt, og at opplysninger oppbevares riktig. - Hvis ikke databehandlingsleverandøren kan sikre at alt er riktig i forhold til lovverket, bør dere bytte leverandør, sa hun og kom også inn på markedsføring og samtykke. - Det er ikke bare kunder som skal samtykke dersom opplysninger eller bilder skal brukes i markedsføring på nett. Det gjelder også ansatte. De har også rett til å beskyttes, og arbeidsgiver må ha samtykke dersom bilder av ansatte skal legges ut på nett. Avslutningsvis viste hun til NHOs nettportal for medlemsbedrifter, Arbinn.no, som er et nyttig verktøy hvor arbeidsgivere blant annet kan laste ned skjemaer og ansettelseskontrakter som de har bruk for i sitt daglige virke. 

Netthandel kontra godt håndverk

Ann Kristin Hellerslien i Skinthal as påpekte at konkurransen blant hudpleiesalonger i fremtiden kommer til å bli hardere. Derfor er kompetanse så viktig. - En av dine viktigste oppgaver som hudpleiebedrift er å ha solid kunnskap om det du driver med, og om produktene du selger. Og den viktigste oppgaven leverandørene har er hele tiden å gi nødvendig opplæring. - Vi leverandører må sørge for å ha tilgjengelig materiale i form av kampanjer og tilbud, slik at mesteparten av produktsalget foregår i klinikken. 

 - Netthandel har kommet for å bli. Vi er alle på nett, noe som er en utfordring for vår bransje. Men vi må ikke glemme at vi er håndverkere. Det er ingen som kan erstatte hendene våre, så selve velvære- og behandlingsbiten kommer til å bli hudpleiebedriftenes viktigste konkurransefortrinn. Hellerslien roste NFVB for det arbeidet de gjør for bransjen. - Som leverandør synes jeg at hudpleiebedriftene absolutt bør organisere seg. Det å ha en organisasjon som NHO i ryggen, som ønsker å styrke utdanningen og kvalitetssikre bransjen, må vi hegne om. Hvis ikke, så skjer det ingenting i bransjen vår. Hvis NFVB/NHO skal jobbe for oss, må de ha noen å jobbe for. Derfor bør alle melde seg inn, oppfordret hun. 

Sink or swim – bruk fordelene dine!

NHOs Leif Backe-Mathiesen holdt et knakende godt foredrag om hvordan man skal drive lønnsomt og overleve i bransjen. 

 - Netthandel kan aldri konkurrere med berøring, fagkompetanse, service, oppfølging, og det aller viktigste; at kundens hud forandrer seg, og derfor ikke skal ha samme produkt hele tiden. Han vektla hvor viktig det er å ta på alvor den fordelen en hudpleiebedrift har når det gjelder kundekontakt. - Hele kundereisen, fra de kommer inn i salongen, det første møtet med dere, deres kompetanse, behandlingen, oppfølgingen – alt dette må være bra. Husk at opplevelsen skal være lik eller helst bedre enn forventningene. Når kunden kommer til dere har de forventninger til noe de skal oppleve. Hvis forventningene ikke innfris, trekkes kundens opplevelse ned og vedkommende kommer ikke tilbake. Klarer dere å innfri kundens forventninger, har dere garantert en fast kunde som kommer tilbake.

Vær et opplevelsessenter!

Backe-Mathiesen mener at en bedrift med trofaste kunder ikke nødvendigvis behøver en nettbutikk. Som et godt eksempel viste han til Louis Vuitton, som ikke er på nett. Deres konsept er å være et opplevelsessenter. Det samme kan også en hudpleiebedrift være. 

 - En av hovedårsakene til at folk handler på nett er at de vil spare tid. Hos dere har kundene lyst til å bruke tid. Jeg tror at kundene er villige til å betale for det dere tilbyr. Dere driver med rådgivende salg. Dere tar på kundene, og ut i fra deres fagkompetanse kan dere anbefale riktige produkter. Dette er kunder ofte ganske lydhøre for, sa han og la til at det er viktig å skaffe seg gode innkjøpsordninger fordi bransjen er leverandørstyrt. - Vær også tøffere i forhandlinger med leverandørene. Da er du på god vei til å drive en lønnsom bedrift. 

 

 

Tilbake
ANNET INNHOLD