Illustrasjonsbilde iStock
Illustrasjonsbilde iStock

Påbud av vask i salong og NFVB's oppfølging

De siste månedene har NFVB gått offentlig ut og påpekt at en del salonger i Norge drives uten at de kan tilby hårvask til kundene. Dette mener vi er et lovbrudd. Saken har fått til dels stor medieoppmerksomhet og gitt grobunn for mange diskusjoner i ulike fora.

Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2017-10-19T19:08:25.0000000+00:00

«DET SKULLE BARE MANGLE» Frisører har gjennom sin grundige yrkesfaglige utdannelse, lærlingeordning og erfaring fra drift ansett det som en selvfølge at det skal være innlagt vask for hår og hender i frisørsalongen. Denne praksisen er også tolket som forskriftspålagt gjennom hygienekravene i «Forskrift for hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatovering- og hulltakingsvirksomhet». For de aller fleste av oss er dette en «skulle-bare-mangle-faktor», en helt logisk og opplagt del av det å drive salong på en forsvarlig måte.

I løpet av de siste årene har det imidlertid kommet opp flere nye frisørkonsepter der nettopp det å ikke tilby vask er en eksplisitt kostnads- og tidsbesparelse.

NFVB mener dette er en omgåelse av loven, at mangelen på tilbud om hårvask strider mot grunnleggende hygienekrav og utgjør en potensiell smittefare for både ansatte og kunder.

Bransjen ønsker ikke en utvikling der enkeltaktører kutter kostnader ved å omgå lovpålagte investeringer, en type drift som setter sikkerhet, kvalitet og omdømme for en hel næring i fare. NHO Handel har derfor på oppdrag fra NFVB gått i dybden på saken, både i forhold til behov, intensjon, lovtekst og praksis. NHO Handel har i dette arbeidet gjort en henvendelse til myndighetene for å klargjøre om vask faktisk er påbudt ved lov. Dette har Helsedirektoratet bekreftet.


SUNN KONKURRANSE BLANT SUNNE BEDRIFTER

Det er kommunelegen som har tilsynsansvar for at hygienekravene etterleves i frisør- og hudpleiesalonger. Flere NFVBlaug har nå sendt bekymringsmeldinger til sine fylkeskommuner/kommuner og bedt om tilsyn i salonger de mener driver utenfor lovens rammer. NFVB sentralt støtter disse aktivitetene. Det er et felles ansvar å sørge for at alle salonger drives seriøst.

NHO Handel har også sendt et forslag til tydeliggjøring av forskriftsteksten til Helsedepartementet, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Vårt mål her er å sørge for at det ikke finnes rom for misforståelser eller feiltolkninger.

NFVB ønsker konkurranse velkommen. Sunn konkurranse kan gjøre oss alle bedre og hjelpe til å videreutvikle bransjen. Men det er en forutsetning for positiv utvikling at alle forholder seg til de samme rammene, holder seg innenfor loven og at konkurransen således blir rettferdig.

Tilbake
ANNET INNHOLD