– Det finnes de som velger en praktisk tilnærming først, for så å ønske seg inn i et mer teoretisk løp senere, og den muligheten bør vi tilrettelegge for, sier Kristin Skogen Lund. Fotograf: Martin Slottemo Lyngstad
– Det finnes de som velger en praktisk tilnærming først, for så å ønske seg inn i et mer teoretisk løp senere, og den muligheten bør vi tilrettelegge for, sier Kristin Skogen Lund. Fotograf: Martin Slottemo Lyngstad

Må bli lettere å gå fra yrkesfag til universitet

Altfor få høgskoler og universiteter slipper inn studenter med yrkesfaglig bakgrunn i dag. Det rammer landets bedrifter.

Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2017-10-19T18:36:41.0000000+00:00

Utdanningsinstitusjonene må være med og ta et større ansvar for å gjøre det attraktivt å søke seg til yrkesfag. Et viktig bidrag vil være å gjøre det lettere for de med fagbrev og svennebrev å søke seg videre til høyere utdanning. Dette kalles Y-veien.

– For å sikre god rekruttering til yrkesfagene er det avgjørende at det finnes attraktive karriereveier og videre studiemuligheter. Bedriftene trenger også fagarbeidere med ulike nivåer og med ulik kompetanse, sier NHO-direktør Kristin Skogen Lund.

Fagarbeidere på topp

Fagarbeidere i ulike håndverksfag topper listen over dem som NHOs medlemsbedrifter har mest behov for i fremtiden, viser NHOs Kompetansebarometer for 2017, som nylig ble lagt fram.

Samtidig sliter yrkesfagene med rekrutteringen. Barometeret viser at mange bedrifter sliter med å få tak i søkere med yrkesfaglig bakgrunn.

I dag kan personer med svennebrev og fagbrev søke seg til enkelte høyere utdanninger via den såkalte y-veien, som innebærer tilrettelagte studieprogrammer. Y-veien brukes i dag først og fremst på ingeniørfag. NHO ønsker at flere høgskoler og universiteter skal tilby Y-vei-studier, og for flere fagretninger.

Studier i økonomi, administrasjon, ledelse, enkelte helsefag, samt yrkesfaglærerutdanningen og IKT-fag, er eksempler på fagområder som kan egne seg for Y-løp.

Godt motiverte

Kristin Skogen Lund mener institusjonene vil ha mange fordeler av å åpne mer opp for denne studentgruppen.

– Dette er som oftest veldig gode og motiverte kandidater. De har en kombinasjon av mye praktisk teori fra skolen og arbeidserfaring, noe som er bra for studiemiljøet, fordi man får en gruppe med mer sammensatt erfaring og kompetanse. Erfaringene viser også at disse kandidatene klarer seg veldig bra i de teoretiske fagene, sier Skogen Lund.

For eksempel er ingeniører som også har fagbrev svært ettertraktede blant NHOs bedrifter.

Bør tilrettelegge for y-veien

NHO-sjefen sier hun ikke vil fjerne det allmenne kravet om generell studiekompetanse for å komme inn på høyere utdanning, men hun mener dagens opptakssystem er for lite fleksibelt.

– Det finnes de som velger en praktisk tilnærming først, for så å ønske seg inn i et mer teoretisk løp senere, og den muligheten bør vi tilrettelegge for, sier hun.

Publisert 10.10.17 - nho.no
Kompetanse og utdanning

 

Tilbake
ANNET INNHOLD