Landsmøtet 2017
Landsmøtet 2017

Landsmøtet 2017 er i gang på Hotel Continental i Oslo

Som 110 åring må vi velge å se framover og ikke bakover! For å hedre det gamle har vi valgt å legge Landsmøtet 2017 til ærverdige Hotel Continental som ble ferdigstilt i 1900. Altså litt eldre enn NFVB.

Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2017-10-20T06:59:44.0000000+00:00

Som bransjer må vi tilpasse, modernisere og endre oss. NFVB sin rolle blir å sørge for at det kan gjøres på en skikkelig, solid og ansvarlig måte, samtidig med at vi verner alle de andre sidene av bransjene våre som gjør oss spesielle, attraktive og lønnsomme.

Det er her på landsmøtet de viktige avgjørelsene for NFVB blir tatt og mange av medlemmene har valgt å være med for å påvirke dette.

Det er flere landsmøter siden den strategiske planen som vi til nå har jobbet etter ble utarbeidet. Mye har skjedd og situasjonen for våre bransjer og næringslivet generelt er i endringer.  Det ønsker vi å gjenspeile.

Forbrukernes nye krav og behov fører med seg nye tjenestekonsepter, som igjen skal matches med arbeidslivets uskrevne lover og norsk lov og rett.

Det skal bli spennende å ta fatt i den nye strategien. Vi i administrasjonen er entusiaster og går på med godt mot! Med over 30 års erfaring fra bransjen og minst like mye fra andre bransjer føler vi oss godt rustet.

Vi gleder oss stort over vår nye nettside og håper også dere liker denne. Det er som dere ser en mer levende side som også henter inspirasjon fra dere. Vær med å dele inspirasjonen! 

Tilbake
ANNET INNHOLD